Aktuality

22.10.2015 17:51

Chystané kurzy pro rok 2016

  • Přihlášky ke kurzům naleznete v rubrice Přihlášky

http://www.p-centrum.cz/prihlasky/ - zasílejte co nejdříve

  • Anotace ke kurzům naleznete v rubrice Vzdělávání

http://www.p-centrum.cz/vzdelavani/

  • Kurzy lze platit z DVPP – jsou akreditovány u MŠMT

Kurz pro třídní učitele – návod jak pracovat se třídou – 29. 1. 2016

lektoři P-centra

Cena: 1500,-Kč

Právní náležitosti rizikového chování dětí a dospívajících29. 2. 2016

Přednáší - Mgr. Jaroslav Šejvl Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze http://www.adiktologie.cz/

Cena: 1500,-Kč

Prevence šikany, kyberšikany a minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě – 1. 4. a 8. 4. 2016

lektoři P-centra

Cena: 3000,-Kč

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň – 29. - 30. září a 26. - 27. říjen 2016

40 hodinový kurz – lektoři budou sestavení s interních i externích lektorů, dle témat, která budou probírána. Každý z určených dní má hodinovou dotaci 8 hodin. Jeden den bude probíhat formou přímé práce v prevenci (zájemce si musí zajistit stáž). Informace o stáži dostanete na prvním setkání.

Toto školení je vhodné nejen pro pedagogy, ale také pro pracovníky v prevenci, kteří realizují všeobecné programy primární prevence.

Cena: 5000,-Kč

07.09.2015 17:21

Specializované studium pro prevence sociálně patologických jevů „250“

 

Otvíráme možnost přihlašování se na další běh studia pro školní metodiky prevence Specializované studium pro prevence sociálně patologických jevů „250“. Které zahájíme v únoru 2017. Informace o studiu naleznete http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250/

Tlačítko pro vstup do poradny
Tlačítko pro stup do P-centra
Tlačítko pro vstup do centra primární prevence
Tlačítko pro vstup do doléčovacího centra
Tlačítko pro vstup do rodinného centra
Tlačítko pro vstup do galerie U Mloka