Aktuality

17.09.2014 10:20

se sídlem Lafayettova 47/9, 77900 Olomouc, IČ: 60803291,

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. L, č.vl. 2896

______________________________________________________________

 

P-centrum, spolek se distancuje od všech akcí a aktivit, které v současné době vyvíjí vůči tomuto spolku pan Mgr. Dušan Dvořák.

Pan Mgr. Dušan Dvořák již od roku 2004 není členem spolku ani členem statutárního či jiného orgánu, a ani jeho zaměstnancem. Jeho současné aktivity, směřující proti spolku, značně poškozují dobré jméno spolku, jakožto dobře fungující instituce, a rovněž znevažují prospěšnou činnost všech zainteresovaných osob, které se na fungování spolku podílejí. Tyto jeho aktivity zaměřené proti spolku jsou rovněž v rozporu s posláním spolku, jakož i se současnou platnou legislativou.

 

V Olomouci dne 16.září 2014

výbor a kontrolní komise

P-centrum, spolek

14.07.2014 14:49
Ve dnech 9. - 10. 10. 2014 se konala mezinárodní konference projektu Restart "Teorie a praxe lečby závislostí". Více informaci v následujícím odkazu: http://www.contexo.cz/restart
Tlačítko pro vstup do poradny
Tlačítko pro stup do P-centra
Tlačítko pro vstup do centra primární prevence
Tlačítko pro vstup do doléčovacího centra
Tlačítko pro vstup do rodinného centra
Tlačítko pro vstup do galerie U Mloka