Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Tým Centra primární prevence

U pracovníků CPP je zajištěna znalost a dodržování obecně platných právních norem a vnitřních předpisů a znalost i dodržování etického kodexu zaměstnance P-centra a pracovníka CPP. Pracovníci i pomocný personál mají povědomí o navazující péči, která by mohla být vhodná pro klienty CPP.


Kmenoví pracovníci CPP

Bc. Markéta Rodryčová - vedoucí Centra primární prevence (sociální a humanitární práce), koordinátorka preventivních programů a vzdělávání, lektorka, terapeutka Poradny pro alkoholové a jiné závislosti

E-mail: marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Tel.: 585 221 983, 734 489 420

Bc. Eva Červenková - lektorka primární prevence (speciální pedagog, dramaterapeut), zástupkyně vedoucí CPP, koordinátorka adaptačních pobytů, galeristka a kurátorka Galerie U Mloka.

E-mail: eva.cervenkova@p-centrum.cz

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - lektor primární prevence (psycholog), vedoucí Poradny pro alkoholové a jiné závislosti.

E-mail: ondrej.skopal@p-centrum.cz


Externí pracovníci CPP

Bc. Jiří Klimeš – lektor primární prevence (sociální a humanitární práce), terapeut Doléčovacího centra.

E-mail: jiri.klimes@p-centrum.cz

Mgr. Jitka Škarohlídová - Koordinátorka Specializačního studia pro školní metodiky prevence (speciální pedagog, dramaterapeut).

E-mail: jitka.skarohlidova@p-centrum.cz


Bc. Tereza Chobotská – lektorka programů primární prevence

Bc. Kateřina Brychová – lektorka programů primární prevence

Mgr. Marcela Bucháčková – lektorka programů primární prevence


Supervize pod vedením

PhDr. Denisa Pastuszaková , Ph.D – týmová supervize a individuální supervize

Mgr. Marek Mikláš – supervize při šetření a řešení šikany

Kmenoví pracovníci jsou vázáni vysokoškolským vzděláním a minimálně čtyřletou praxí v oboru. Všichni lektoři prošli úvodním školením v oblasti primární prevence, výcvikem pod vedením supervizora programu a zaškolením pod vedením stálých lektorů primární prevence.