Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Co nabízíme

Individuální terapie

Individuální konzultace má klient se svým garantem zpravidla 1× týdně, po vzájemné dohodě s klientem je možné zvolit i jinou frekvenci setkávání. Individuální terapie využívá prvky a techniky, které patří do účinných faktorů psychoterapie.

Někteří klienti si mohou jako cíl stanovit přípravu a nástup do rezidenční (pobytové) léčby. Součástí přípravy na léčbu je řešení sociálních záležitostí nezbytných pro nástup do léčby (dokumenty, zdravotní pojištění, evidence na úřadu práce).

Rodinná terapie

Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho rodině. Rodinou terapii provádí dvojice terapeutů (pokud to provozní podmínky dovolí). Hledají se společné cíle a možnosti vzájemného soužití. Pokud se podaří stanovit společné cíle, dále se pracuje na jejich naplnění. Probíhá edukace o návykových látkách, závislosti, probírají se postoje, které ne/podporují rizikové chování.

Párová terapie

Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho partnerovi. Probíhá mapování cílů každého z partnerů, zviditelňují rozdíly v těchto cílech. Probíhá edukace o návykových látkách, závislosti, probírají se postoje, které ne/podporují rizikové chování. Hledají se společné cíle a možnosti vzájemného soužití.

Sociální práce

Cílem je poradenství a podpora klienta při řešení otázek spojených s nepříznivou sociální situací – poradenství v oblasti sociálních dávek, finančního plánování, řešení dluhů, hledání zaměstnání, dále také zprostředkování informací, případně kontaktů na další instituce.

Krizová intervence

Cílem krizové intervence je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude nadále prohlubovat. Krizovou intervenci provádějí terapeuti s výcvikem v krizové intervenci.

Podpůrné testování

V rámci efektivní práce s klienty nabízíme podpůrné testování na přítomnost drog v moči nebo ve slinách. Podpůrné testování probíhá na žádost klienta po dohodě s terapeutem. Klient je předem seznámen s průběhem testování. Testování je bezplatné. Více ZDE. Více informací k testování viz níže přiložený dokument.

Klienti mohou využívat pouze některou z forem služby, např. individuální terapii. Nebo jednotlivé formy kombinovat, např. využívat individuální terapii, současně rodinnou terapii nebo sociální práci apod.

Klientům poskytujeme kontakty na jiná odborná zařízení.