Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pro děti

S čím se na nás můžete obrátit

 • s nadměrnou aktivitou a neklidem
 • když jsou děti odmítané, neprůbojné
 • s malou přizpůsobivostí
 • s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou a sebehodnocením
 • když jsou děti ohrožené nevhodnou vrstevnickou skupinou
 • s problémy chování
 • s problémy učení

S čím Vám naopak nepomůžeme?

 • Děti s poruchou autistického spektra (i Aspergerův syndrom).
 • Děti s mentálním postižení
 • Děti se zdravotním znevýhodněním (nevidomé, neslyšící atd.)
 • Děti s DMO (dětská mozková obrna).
Prosíme, obraťe se na naše partnerské organizace, které se těmito tématy zabývají a dokáží vám pomoci.

 

Jak pracujeme s dětmi?

Poradenství

Hledáme řešení z aktuální nevyhovující situace, pomáháme dítěti k získání náhledu na jeho problémové chování atd.


"KLUB" - socioterapeutická aktivita

Klub probíhá 1x týdně v průběhu školního roku. Skupiny jsou věkově rozděleny na skupinu mladších 6 – 11 let a na skupinu starších 12 – 15 let. Na Klubu s dětmi pracovníci s dobrovolníky dělají předem připravený program, který je „ušit na míru skupině“.

Každé dítě si na Klubu vypracuje "svou zakázku", neboli důvod proč na Klub chodí a co by si potřebovali zlepšit a naučit. Kromě jejich individuálního přání obecně pomáháme dětem chápat pravidla a hranice, vhodně komunikovat, prosazovat se, vnímat názor druhého, a tak se lépe začleňovat.

Probíhají pravidelné schůzky (cca 1x 2-3 měsíce) vedoucích Klubu, rodiče a dítěte, kde se bavíme o tom, jak se dítěti daří pracovat na jeho zakázce a také na tom, co dalšího v tomto tématu může udělat každý z přítomných členů.

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.


Pět P

Program Pět P jsme od 1.1.2018 přestali poskytovat.

Naštěstí podobnou službu poskytuje Sdružení D, je to Program Na cestě - Individuální vrstevnické provázeníCílem programu je poskytnutí pozitivního vzoru pro smysluplné trávení volného času nebo poskytnutí neformálního pomocníka ve vzdělávání, průvodce samostatným životem mimo ústav nebo náhradní, příp. nefunkční rodinu.

 

Doučování

Doučování probíhá hodinu jednou týdně, s dítětem se doučuje dobrovolník. Je možné se zaměřit na doučení zameškané nebo nepochopené látky, na pomoc s domácími úkoly, které dítě nemůže udělat doma s rodiči. To, co se při doučování bude dít, vychází z aktuálních potřeb dítěte. Pokud má dítě specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie), s tím také můžeme pomoci.

Není možné poskytovat pouze doučování, je to součást práce s celou rodinou.

Když jsou školní prázdniny (nejen velké), tak Doučování ani Klub nejsou.


Nácvik samotného docházení

S dítětem nacvičujeme docházení z bodu "A" do bodu "B" (ze školy domů, atd.) postupným osamostatňováním.