Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Primární prevence a vzdělávání online

Na základě nastálé situace, která ovlivnila podobu školní docházky a převedla ji převážně do on-line prostředí jsme vytvořili inspirativní prezentace, které slouží jako pomoc při zorientování se v oblastech jako je vyučování prostřednictvím internetu a také v primární prevenci „na dálku“. Tato situace je nová pro nás pro všechny, ale my věříme, že společnými silami tuto mimořádnou situaci zvládneme. Prezentace jsme se snažili vytvořit stručně a přehledně. Pokud je však nějaká oblast, kterou jsme zde nezahrnuli, a se kterou byste potřebovali pomoci, kontaktujte nás emailem či na mobilní telefon viz. kontakty. 

 

 Virtuální klobouk (odkaz ZDE)

Tým Centra primární prevence pro vás připravil online verze některých programů, které budou probíhat pouze formou dotazování ze strany žáků a studentů. Při naší praxi jsme zvyklí během některých programů používat klobouk, kam mohou žáci v průběhu přestávky hodit anonymní dotaz na dané téma. Jejich otázky v druhé části programů zodpovíme a vedeme s nimi na téma diskuzi. Vzhledem k aktuální situaci jsme pro vás vytvořili takový Virtuální klobouk.

Virtuální klobouk slouží k tomu, aby měli žáci a studenti možnost se na nás, lektory primární prevence, obrátit s jejich dotazy i během doby, kdy za námi do P-centra fyzicky nemohou. Online dotazování je zaměřeno na níže uvedené programy a otázky žáků by měly směřovat vždy k předem zvolenému programu.

 

 

 

 Metodická podpora při znovuotevření škol

 

Nastává chvíle, kdy se žáci opět postupně začnou vracet do školních lavic, a situace, kdy se pedagogové museli pohotově naučit vzdělávat žáky skrze on-line platformy a hledat k nim jiné cesty než na jaké byli doposud zvyklé, pomalu končí. Všichni se budou muset aklimatizovat na školní prostředí a návrat žáků nebude takový, na který jsme zvyklí po prázdninách. K žákům bude třeba přistupovat jako k lidem, kteří zažili jistou krizi. Proto jsme v týmu CPP vytvořili krátký metodický text, který je koncipován jako základní průvodce pro práci s kolektivem, psychohygienou a další. Materiál je také obohacen o jednoduché infografiky, které si lze vytisknout a interaktivně využívat. Doufáme, že vám budou informace obsažené v materiálu užitečné a pomohou v pohodlnějším znovuobnovení školní docházky. 

Publikace zde

 

 

 Všeobecný přehled o eLearningu

 

Situace, která je způsobená omezením vlády ve spojení s nemocí Covid-19 nás všechny postavila před novou výzvu. Touto výzvou je vyučovat děti, žáky a studenty pomocí různých platforem a metod, které můžeme souhrnně nazvat jako eLearning. Každý z nás disponuje různou formou znalostí této oblasti. Z tohoto důvodu jsme nejen pro vás pedagogy připravili materiál, který přehledně shrnuje dostupné informace. Tento materiál není kompletním výčtem, jelikož ten můžete najít například na stránkách MŠMT, ale staví na našich osobních zkušenostech. Dostupné platformy jsme osobně odzkoušeli a vybrali ty, které nám přijdou vyhovující pro potřeby distančního vzdělávání. Veškeré informace najde níže v přiložené prezentaci. Doufáme, že vám, nebo vašim kolegům bude tento materiál ku prospěchu a pomůže s lepší orientací v metodách výuky na dálku.

Prezentace zde.

 

 Karanténní desatero pro pedagogy

 

Díky aktuální mimořádné situaci, která vyhlášením nouzového stavu nastala, vnímáme tlak, který je na pedagogy vyvíjen tím, že musí celou svoji práci, na kterou byli zvyklí, přizpůsobit online prostředí, což může být mnohdy velmi stresující. Protože tu nejsme jenom pro žáky ale i pro vás, pedagogy, dovolili jsme si připravit Karanténni desatero, které by vám mělo dát stručný návod, jak se v situaci co nejlépe zorientovat, abyste mohli kvalitně pokračovat ve vaší práci, ale zároveň si zachovali prostor sami pro sebe a situace vás zcela nepohltila.

Jak už bylo řečeno, jedná se o stručný návod, který se nemusí trefit do všech oblastí, které aktuálně řešíte či prožíváte, proto se na nás v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte obrátit na email: prevence@p-centrum.cz nebo na svého garanta. Jsme tady pro vás. 

Prezentace zde.

Odkaz na desatero ke stažení v PDF zde.

 

 On-line videa a manuály týkající se prevence rizikového chování

 

 

Jelikož v těchto dnech děti nemohou běžně docházet do školy a tím pádem se také účastnit primárně preventivních programů. Nabízíme způsob, jak působit na děti on-line formou, která se stala v těchto dnech nepostradatelnou. I přesto, že prevence vedena přes prožitek pro nás bude vždy na prvním místě, v této situaci si musíme umět poradit i jinak. Vytvořili jsme na základě poptávky pedagogů seznam on-line videí a materiálů, které se zaměřují na jednotlivá témata prevence a můžou sloužit jako inspirace školním metodikům prevence. Vyhledali jsme takové zdroje, které jsou podle nás kvalitní, důvěryhodné a přístup k nim je snadný a zdarma. 

Tímto se ale nesnažíme tvrdit, že žákům stačí pustit video a je “hotovo”. Při práci s videi je vždy důležitá následná reflexe žáků, abychom dostali zpětnou vazbu o tom, jak žáci daný obsah pochopili a jak na ně působil. Je možné, že případné shlédnutí videí vyvolá v dětech spoustu otázek či dojmů a bylo by fajn, kdyby na jim na ně někdo odpověděl. Chápeme však, že na toto možná nemáte v těchto chvílích kapacitu. Žáci se mohou obrátit na nás a své dotazy anonymně napsat na náš email: prevence@p-centrum.cz 

V prezentaci jsou jednotlivá videa a materiály pro pedagogy řazena podle jednotlivých forem rizikového chování a také je k nim vždy napsáno naše doporučení, pro který věk je dané video vhodné. Na konci jsou také sepsány tipy na aktivity, které žáci mohou vykonávat v průběhu karantény, aby se nenudili a smysluplně mohli využít čas, který jsou nuceni trávit doma.

Prezentace zde.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své garanty nebo na náš email (viz. výše). 

Tým CPP