Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Harmonogram programů primární prevence a vzdělávacích programů

Aktuální seznam objednaných programů primární prevence,  ke stažení zde.

 

Milí kolegové,

s radostí oznamujeme, že chystáme nový běh akreditovaného

 Specializovaného studia pro školní metodiky prevence

 Zahájení studia plánujme na únor 2020.

 Ukončení proběhne v červnu 2021.

Školné je stanoveno na 22000 Kč za celé studium, platba bude nastavena ve dvou částkách, v každém kalendářním roce polovina, tedy 11000 Kč.

 

Termíny akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogy a preventisty na první pololetí roku 2020

Přihlášení je možné po rozkliknutí daného vzdělávacího programu.

Vzdělávací programy, které nabízíme pro pedagogické pracovníky a preventisty, jsou akreditovány MŠMT a po absolvování obdržíte osvědčení s číslem akreditace. Účast možná i pro nepedagogické pracovníky s tím, že na osvědčení bude napsána tato věta: Vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. ....................................., účastník však neodpovídá svým vzděláním kritériím akreditace v systému  DVPP


Účinná komunikace pro pedagogy (8hodin)

Termín: 26. 2. 2020 8:00-16:00

Lektor: Mgr. Rodryčová a Mgr. Škarohlídová

Cena: 1500 Kč na osobu

 

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň (40 hodin)

Kurz je určení pouze pro ty, kteří mají již hotovou 1. úroveň, nebo jsou absolventy studia pro školní metodiky prevence a chtějí si studiem osvěžit své znalosti.

Termín: 25. 3., 26. 3., 27. 3., 29. 4. a 30. 4. 2020 8:00-16:00

Lektor: pracovníci našeho preventivního týmu + Mgr. Jaroslav Šejvl

Cena: 5000 Kč na osobu (pro absolventy 1. úrovně v P-centru 4000,-)

 

Agrese a agresivita ve škole (8hodin)

Termín: 14. 5. 2020 8:00-16:00

Lektor: Mgr. Rodryčová a Mgr. Škarohlídová

Cena: 1500 Kč na osobu