Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Harmonogram programů

Aktuální seznam objednaných programů PP
ke stažení zde

 

Termíny akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogy a preventisty na rok 2018, na které se již můžete přihlašovat.

http://www.p-centrum.cz/vzdelavani/

 

Kurz pro třídní učitele  - návod, jak pracovat se třídou (8 hodin)

Termín: 24.1.2018 8:00-16:00

Cena: 1500 Kč na osobu

 

Primárně preventivní minimum,  1. úroveň (40 hodin)

Termín: 16. 2., 17. 2., 22. 2. a 23. 2. 2018 8:00-16:00 + jeden den praxe

Cena: 5000 Kč na osobu

 

Herní seminář – Práce se třídou formou hry

Termín: 28. 3. 2018 8:00-16:00

Cena: 1500 Kč na osobu

 

Závislosti dětí a dospívajících

Termín: 25. 4. 20188:00-16:00

Cena: 1500 Kč na osobu

 

Metodika programu divadlo Fórum podle Augusta Boala

Termín: 25. 5. 2018 8:00-16:00

Cena: 1500 Kč na osobu

 

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2 . úroveň (40 hodin)

Termín: 27. 9., 28 9., 25. 10., 26. 10. a 2. 11. 2018 8:00-16:00

Cena: 5000 Kč na osobu (pro účastníky 1. úrovně 1000Kč sleva)

 

Termíny studia pro školní metodiky prevence „250“ pro rok 2018

Kurz již probíhá, na tento kurz se nyní nelze přihlásit.
čas vždy úterky 8:00-16:00 a soboty 9:00-17:00

3. semestr                                                      4. semestr 
6. 2.     út                                                        11. 9.     út
24. 2.   so                                                       22. 9.     so
6. 3.     út                                                        9. 10.     út
24. 3.   so                                                       20. 10.   so
3. 4      út                                                       6. 11.     út
21. 4.   so                                                       23. - 25. 11.    pá - ne Sluňákov        
5. 5.     so
22. 5.   út
9. 6      so