Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Komu je poradna určena

Primární cílová skupina:

Cílovou skupinou Poradny pro alkoholové a jiné závislosti jsou česky a slovensky hovořící osoby od 15 let, které:

  • chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním přestat,
  • jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové a chtějí to změnit,
  • mají problém s hazardním hráčstvím a chtějí jej řešit,
  • jsou negativně ovlivňovány návykovým chováním jejich blízkých, rodinných příslušníků a chtějí tuto situaci změnit.

Služba je poskytována i osobám se zdravotním postižením; osoby neslyšící si musí zajistit překlad do znakové řeči.


Sekundární cílová skupina:

Laická a odborná veřejnost se zájmem o problematiku zneužívání návykových látek a hazardního hráčství.