Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz šikana a kyberšikana

Šikana a kyberšikana jako společenský fenomén

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto fenoménem ve své praxi mohou setkat a má za úkol nabídnout informace o fenoménu, který nabývá ve společnosti velkého významu. Cílem tohoto kurzu je také usnadnit orientaci v problematice šikany a kyberšikany pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit šikanu a kyberšikanu a také rozpoznat varovné signály, které jsou typické pro tyto fenomény. Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je dobré vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.


Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417