Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurzy pro pedagogy a preventisty

Nabízíme:

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň (40hodin)

Termín: 18. 10. a 19. 10., 31.10. a 1.11. 2019

Cena:  5.000,- Kč na osobu

Lektor: pracovníci našeho preventivního týmu

Přihláška: ZDE

 

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň

Přihlášení:

Termíny nejsou v této chvíli vyhlášeny.  V případě zájmu nám zašlete Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.

 

Tyto vzdělávací programy byly sestaveny podle Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství, autorský kolektiv: Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012) a to dle modelu na 1. úrovni.

Tyto kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky i ty, kteří pracující v prevenci. Nabízíme seznámení se s nejnovějšími trendy, které jsou efektivní v oblasti primární prevence určené pro děti a mládež. Celý tento studijní program by měl rovněž sloužit jako možné prokázání dosažené úrovně vzdělání a praktických dovednosti lektorů a pracovníků v prevenci při certifikačním procesu primární prevence pro primární prevenci. Přínosem pro profesi preventivního pracovní shledáváme především v tom, že umožníme takovému pracovníkovi, prohloubení znalostí v oblasti efektivních stylů vedení preventivních aktivit a obohatíme jeho práci sebezkušenostní komponentou, která je výhodou a zároveň nutností v chápání prožitkových aktivit a technik i vedení a zadávání všech výukových preventivních metod. Studium je také vhodné pro doplnění Speciálního studia pro prevenci sociálně-patologických jevů (250) pro ty absolventy, kteří potřebují načerpat nové trendy a efektivní metody vycházejících z výzkumů provedeních v letech 2010-2012.

Primárně preventivní minimum,1. úroveň


Chcete, aby se s vámi děti dobře bavily a přitom byla vaše práce efektivní?

Vedete preventivní programy všeobecné primární prevence pro žáky a hledáte cestu jak na to?

Ano? tak tento kurz je pro vás.

Jedná se o akreditovaný 40hodinový vzdělávací program vhodný nejen pro pedagogy, třídní učitele a školní metodiky prevence, ale také pro pracovníky v prevenci, kteří realizují programy všeobecné primární prevence.

Termín: 18. 10. a 19. 10., 31.10. a 1.11. 2019

Témata školení:

 • Co je to prevence a jak funguje v praxi
 • Typy primární prevence
 • Efektivní a neefektivní metody primární prevence
 • Typy rizikového chování (závislosti, tolerance, rasismus a xenofobie, šikana a kyberšikana, extrémní projevy agrese, rizikové sexuální chování, působení sekt, rizikové sporty, spektrum poruch příjmu potravy, syndrom CAN)
 • Práce s kolektivem po vztahové rovině
 • Herní techniky vhodné pro práci s preventivními tématy
 • Zásady pro tvorbu programů všeobecné primární prevence
 • Pedagogická a vývojová psychologie
Cena:  5.000,- Kč

 

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň


Kladou Vám žáci dotazy, na které není lehké odpovědět?

Bojujete s vyčleněním žáků z kolektivu?

Chcete zvládat krizové situace v klidu a s přehledem?

Hledáte finty, jak efektivně komunikovat s kolegy,  žáky a jejich rodiči?

 
Zkuste tento kurz, který navazuje na předchozí vzdělávací program.

 

Jedná se o akreditovaný 40hodinový vzdělávací program určený všem, kteří pracují s běžnými i náročnějšími skupinami žáků základních a střeních škol. (podmínka účasti je buď mít Primárně preventivní minimum, nebo být školním metodikem prevence)

Témata školení:

 • Zopakování základních poznatků z oblasti všeobecné prevence.
 • Sestavení programu selektivní prevence, na co se klade důraz, kde jsou rozdíly mezi všeobecnou a selektivní prevencí.
 • Použití her k mapování klimatu třídy v programech.
 • Vývojová a sociální psychologie.
 • Agresivní žák, žáci s poruchami učení a chování, základy psychopatologie.
 • Komunikace s žáky a rodiči při krizových situacích. Krizová intervence.
 • Legislativní rámec primární prevence.
 • Nácvikový a kazuistický program. 

Cena:  5.000,- Kč na osobu (pro ty, kteří absolvovali 1. úroveň u nás, nabízíme slevu 1000 Kč)