Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Návazné programy pro ZŠ a SŠ

Třídám ZŠ a SŠ dále nabízíme čtyři bloky návazných programů, které svým obsahem splňují charakter selektivní PP. Vycházejí ze zakázky škol i tříd. Programy jsou koncipovány jako čtyři dvouhodinové bloky. Doporučené rozpětí mezi jednotlivými bloky je dva týdny. Návazné programy jsou vedeny vždy stejnou lektorskou dvojicí kmenových pracovníků a jsou supervidovány nejméně jednou v průběhu bloku.

Manuál na tyto návazné bloky byl sestaven tak, aby odpovídal potřebám školských zařízení. Návazné bloky mohou být hrazeny z projektu EU peníze školám.

Nabízíme čtyři následující témata:

PRÁCE SE VZTAHY, SOCIÁLNÍ KLIMA TŘÍDY

Vhodné realizovat v nových kolektivech (např. v 6. třídách)

Cíle:

 • Utužení sebepojetí
 • Ujasnění si své role a pozice v třídním kolektivu
 • Hledání společných pozitivních témat skupiny

PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM

Vhodné realizovat v 8. a 9. třídách i pro SŠ, SOU a OU.

Cíle:

 • Informovat, diskutovat, umět odmítnout, podpora zdravého životního stylu
 • snížit počet pravidelných konzumentů NL
 • oddálit věk prvního experimentu s nelegální návykovou látkou
 • zastavit nárůst rekreačního a experimentálního užívání návykových látek
 • odklonit děti od nejvíce rizikových způsobů užívání
 • zkontaktovat problémové uživatele drog  a referovat je do dalších programů
 • Měnit normy žáků ve vztahu k legálním i nelegálním NL

PREVENCE ŠIKANY, KYBERŠIKANY A MINIMALIZACE RIZIK VIRTUÁLNÍHO SVĚTA

Vhodné realizovat v 7. a 8. třídách.

Cíle:

 • Podpora zdravých, skutečných vztahů mezi dětmi
 • Práce na komunikačních dovednostech, včetně praktického nácviku
 • Uvědomění si vlastních hodnot
 • Bezpečný pohyb ve virtuálním světě, bezpečné užívání sociálních sítí
 • Ztotožnění se s heslem „chovám se k druhým, jak chci, aby se chovali i oni ke mně“

INTENZIVNÍ NÁVAZNÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ

Vhodné realizovat na 1. stupni základních škol.

Cíle:

 • Ujasnění si své role a pozice v třídním kolektivu
 • Hledání společných pozitivních témat skupiny
 • Práce na téma zdravý životní styl
 • základy bezpečného pohybu na internetu, znalost rizik virtuálního světa

 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy