P-centrum
Prevence, podpora, poradenství
 

Všem, kteří podporují P-centrum, spolek děkujeme! Velmi si Vaší podpory vážíme.

 

Naše projekty jsou řešeny za finanční podpory
těchto firem a jednotlivců:
 
ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Fofrnet, s.r.o.
Slam.cz
Hopi Popi, a.s
Penam, a.s.
Olivy, o.s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Pevnost Poznání Olomouc
Šumavský pramen
RunCzech
Stafos
Ľubica Belásová - Mýdlový svět
 
Ing. Petr Šterc
JUDr. Jaroslav Klimeš
MUDr. Jarmila Šmoldasová
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Tomáš Kubíček, keramik
Zbyněk Krutil
Hope Astronaut
Jiří Jurečka
Bc. Jaromír Ježek
Miroslav Pácal

 
Děkujeme všem drobným individuálním
dárcům a dobrovolníkům...
 
Děkujeme všem, kteří si prostřednictvím
P-centra zakoupili startovní číslo
na Olomoucký 1/2 maraton.
 
Naše projekty jsou řešeny za finanční podpory
těchto institucí:
 
Doléčovací program
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MPSV ČR
 
Ambulantní léčba - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MPSV ČR
 
Centrum primární prevence
Statutární město Olomouc
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MŠMT ČR
 
Rodinné centrum U Mloka
MPSV ČR
MV ČR
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
Olomoucký kraj
Nadace táta a máma
ČSOB
Žáci Gymnazia Olomouc-Hejčín výtěžek akce Čokoška

 
Galerie U Mloka
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Ministerstvo kultury
     
 
 
Za poskytnuté dotace, nadační příspěvky a dary či jinou formu pomoci všem jmenovaným velmi děkujeme!