P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Pomáhejte s námi

Vaši pomoc potřebujeme. Děkujeme Vám!

Staňte se naším dobrovolníkem. Podívejte se, co obnáší dobrovolnictví v jednotlivých týmech. Přidejte se k nám a získejte  spoustu nových zkušeností, přátel a dobrý pocit, že Váš čas a energie pomáhají. 

Dobrovolnictví v Rodinném centru U Mloka

Dobrovolníci v Centru primární prevence

Dobrovolníci v Galerii U Mloka

Dobrovolníci v Doléčovacím programu

Přečtěte si silný příběh a zajímavou zkušenost naší bývalé dobrovolnice! Zde

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

 

Příběhy se šťastným koncem

Darute ONLINE prostřednictvím veřejné sbírky na účet u ČSOB: Dolní náměstí 109/29, 779 00 Olomouc. 

Č.ú.: 220 8888 220/ 0300

Váš finanční dar nám umožní udržet stávající služby a dále pomáhat lidem v těžké životní situaci.

Každoročně nám velmi pomáhají věcné dary, za něž všem mnohokrát děkujeme. V současné době nejvíce uvítáme:

- občerstvení pro akce pro klienty

- vybavení chráněného bydlení, seznam zde

- kancelářské potřeby
- zajištění tisku letáků pro klienty
- stolní hry pro děti (jako např. Jungle speed, hry na postřeh: Uno apod., hry rozvíjející jazykové       dovednosti: Amos, Scrabble apod.),
- sportovní vybavení (pingpongové pálky, míčky, sada na soft tenis apod.),dětské kolo
 PRO PŘEDÁNÍ DARU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE
 

Všem, kteří podporují P-centrum, spolek děkujeme! Velmi si Vaší podpory vážíme.

 

Naše projekty jsou řešeny za finanční podpory
těchto firem a jednotlivců:
 
ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Fofrnet, s.r.o.
Slam.cz
Hopi Popi, a.s
Penam, a.s.
Nadace České spořitelny
Nadace ČEZ
Olivy, o.s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Stafos
Divadlo Tramtarie
Kino Metropol
Regiojet - STUDENT AGENCY k.s.
Česká televize
 
 
Ing. Petr Šterc
JUDr. Jaroslav Klimeš
MUDr. Jarmila Šmoldasová
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Jiří Jurečka
Bc. Jaromír Ježek
 

 
Děkujeme všem drobným individuálním
dárcům a dobrovolníkům!
 
 
Naše projekty jsou řešeny za finanční podpory
těchto institucí:
 
Doléčovací program
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MPSV ČR
 
Ambulantní léčba - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MPSV ČR
 
Centrum primární prevence
Statutární město Olomouc
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MŠMT ČR
 
Rodinné centrum U Mloka
MPSV ČR
MV ČR
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
Olomoucký kraj
ČSOB
Žáci Gymnazia Olomouc-Hejčín
Nadační fond Albert - Bertík pomáhá

 
Galerie U Mloka
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Státní fond kultury ČR
     
 
 
Za poskytnuté dotace, nadační příspěvky a dary či jinou formu pomoci všem jmenovaným velmi děkujeme!