Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

O poradně

Dne 23.2.2016 proběhla v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti úspěšná recertifikace odborné způsobilosti služeb. (Byla prokázána vysoká nadstandardní kvalita poskytované služby, která je ve shodě s deklarovanými materiály a provozovanou praxí).

Název: Odborné sociální poradenství - § 37 odst. b. zákona č.108/2006


Základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutická činnost
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakt:

Adresa:

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

Webové stránky: www.p-centrum.cz

Email: poradna@p-centrum.cz

Telefon: +420 585 221 983

Mobil: +420 733 362 942

Dovoláte se na příjmovou službu, která Vám podá základní informace, případně Vás objedná.


Provozní doba:

Po-čt: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Pá: 8:00 - 12:00

Út: 14:00 - 18:00 je otevřena v P-centru psychiatrická ambulance (nutno se objednat na tel.: 585 854 618)

V níže přiloženém souboru naleznete následující informace o poskytované službě:

1. Veřejný závazek

2. Základní informace

3. Etický kodex

4. Práva a povinnosti uživatelů služby

5. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

6. Informace o způsobu shromažďování osobních údajů

7. Dotazník spokojenosti