Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Příjem klientů

Do Doléčovacího centra se klienti písemně přihlašují na formuláři žádosti, která je k dispozici ke stažení (viz níže) a kterou také pravidelně sociální pracovnice rozesílá do léčeben.

Formulář žádosti má následující přílohy:

 • podrobný životopis
 • zhodnocení léčby
 • doporučení týmu daného zařízení
 • pravidla chráněných bytů

  

Žádost o přijetí do Doléčovacího centra


Klient žádost se všemi přílohami zašle na adresu P-centra. Během jednoho týdne žádost prostudují terapeuti a sociální pracovníci. Na provozní poradě zařízení tým rozhodne, jestli je třeba žádost doplnit.

O přijetí či nepřijetí klienta rozhoduje sociální pracovník na základě následujících kritérií:

 • Splnění indikačních kritérií doléčovacího programu - (minimálně 3 měsíce léčby závislosti)
 • Volná místa v programu a pořadník na chráněné byty

Nejpozději do 14 dnů klientovi zasíláme písemnou odpověď a v případě potřeby klienta informujeme i telefonicky. Odpověď obsahuje hlavně navrhovaný termín nástupu, základní pravidla pro nástup a případná doplnění žádosti.

Před nástupem:

 • Písemně potvrďte termín nástupu, a to do termínu uvedeného v naší odpovědi
 • Nejpozději 2 týdny před nástupem přijeďte na návštěvu, návštěva je podmínkou nástupu
 • Na návštěvě zaplatíte zálohu 1500,- Kč, která vám bude vrácena při odchodu z bydlení. (Týká se pouze těch, kteří žádají o chráněné byty.)
 • Registrujte se na Úřadu práce (nejste-li registrován/-a), případně převeďte kontaktní místo na Úřad práce do Olomouce.
 • Pokud léčbu předčasně ukončíte a máte stále zájem o doléčovací program, nejpozději do 3 dnů nás kontaktujte a dohodneme se na dalším postupu.
 • Přečtěte si Průvodkyni po Doléčovacím centru (doporučujeme).