Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy primární prevence


Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Programy primární prevence jsou realizovány po celý školní rok, ve dnech školního vyučování od 8:00 do 12:00 hod. Programy pro SŠ a besedy realizujeme v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Programy všeobecné a selektivní primární prevence jsou realizovány v prostorách klubu Centra primární prevence v Olomouci.

NOVÝ ceník platný pro rok 2022 ZDE

Podívejte se na naše programy:

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ a VŠ

  Návazné programy

 

  Virtuální kloboukSpecifické pro všechny programy všeobecné a selektivní primární prevence je místo, kde se konají. Klub P-centra, s plochou cca 135 m2 je typem místa „neškolského prostředí“. Prostor pro sportovní, herní, skupinové i individuální aktivity (lezecká stěna, houpačka, stolní fotbal, několik opticky oddělených míst určených jak k relaxaci, tak i k společenským aktivitám, stolním hrám apod.) využívají děti a mládež především v čase přestávky daného programu. V patře klubu je kancelář pracovníků CPP. Klienti programů PP prostředí hodnotí jako domácké, tvořivé, napomáhající uvolnění, navozující pocit bezpečí, kde se mohou svobodně a bezpečně projevovat, vyjadřovat své názory a postoje k drogové problematice. Část programů probíhá v Galerii U Mloka, která je umístěna v adaptovaném historickém sklepení v objektu. Prostor galerie využíváme především s cílovými skupinami (starší školní věk a mládež). V obou prostorách se nachází samostatné sociální zařízení určené pouze pro klienty CPP.


Ke stažení: Pravidla a zásady spolupráce Centra primární prevence a školských zařízení

Jak objednat programy primární prevence?
Všechny školy, které s námi ještě nespolupracovaly a rády by si u nás objednaly programy primární prevence, prosíme, aby si jejich školní metodici prevence sjednali osobní schůzku s vedoucí našeho centra (karina.langova@p-centrum.cz).
Školní metodici prevence spolupracujících škol vědí, že v případě potřeby konzultace nebo objednávky programů čí jiné aktivity mají kontaktovat své garanty.

Jak objednat vzdělávací programy, intervenční programy, poradenské služby apod.?
Další služby Centra primární prevence můžete objednávat v průběhu celého školního roku dle vašich potřeb. Pro bližší informace kontaktujte pracovníky našeho týmu na telefonním čísle 739 068 417 nebo elektronicky na mailu prevence@p-centrum.cz.