Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro SŠ

Programy selektivní prevence pro SOU, SOŠ, SŠ a gymnázia

 

Délka 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři    

 

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

 

 • Vztahová témata
 • Špatné třídní klima
 • Xenofobie a rasismus
 • Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana
 • Bezpečný pohyb na internetu – kybertémata
 • Vztahy a sexualita

 • Závislostní chování
 • Netolismus
 • Patologické hráčství
 • Drogová prevence
 • Extrémní a rizikové sporty

 

Speciální nabídka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Žákům druhých a vyšších ročníků středních škol nabízíme Besedu s ex-userem a program Hraní příběhů, které jsou díky interaktivně – diskuzní podobě pro mladé lidi atraktivní.

 

Drogy-mýty-fakta

Délka 150 min., cena 1200,- Kč,  2 lektoři, učitel se neúčastní programu.

Drogy-mýty-fakta je název interaktivního semináře, který je primárně určen pro první ročníky SŠ a SOU, který je postaven na otevřené diskuzi a jeho hlavním obsahem je nastavení reálného pohledu na oblast návykových látek.

 

Hraní příběhů

Délka 150 min., cena 1.400,- Kč, 2 lektoři, učitel se neúčastní programu.

Dramatické zpracování reálných příběhů ze života žáků. Program je inspirovaný divadlem Augusta Boala. Díky tomuto programu, který je postaven na sebezkušenosti skrze dramatické techniky, si žáci mohou vyzkoušet nebezpečné situace v bezpečném prostředí a pod vedením zkušených lektorů prevence.

 

Gambling

Délka 150 min., cena 1.400,- Kč, 2 lektoři, učitel se neúčastní programu.

Program žákům SŠ, kde je hlavním tématem gambling. Do dvou částí se zde pojí jednak prožitková aktivita, na kterou navazuje debata nad riziky gamblingu a vznikem tohoto typu závislosti. V druhé polovině následuje skupinová aktivita, zaměřená na rozvržení měsíčního rozpočtu.

 

Pro studenty VŠ

Délka a cena dle obsahu zakázky.

Vzdělávací program o primární prevenci

Program je rozdělen do dvou částí. V první polovině se lektoři věnují teoretickému výkladu o prevenci jako takové, o metodách a technikách používaných při realizaci lekcí pro žáky a studenty. Druhá, interaktivní část s praktickými ukázkami doplňuje teoretický rámec. V závěru setkání je vymezen čas pro debatu.

 


 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy