Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro SŠ

Programy selektivní prevence pro SOU, SOŠ, SŠ a gymnázia

 

Délka 2,5 hod., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři    

 

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

 

Špatné třídní klima

Šikana

Kyberšikana

Bezpečný pohyb na internetu                            

Patologické hráčství

Rasismus a xenofobie

Drogová prevence

Vztahy a sexualita

Mediální gramotnost

Subkultury a identita

 

Speciální nabídka pro střední školy

Žákům druhých a vyšších ročníků středních škol nabízíme Besedu s ex-userem a program Hraní příběhů, které jsou díky interaktivně – diskuzní podobě pro mladé lidi atraktivní.

 

Beseda s ex-userem

Délka 90 min., cena 900,- Kč, max. počet účastníků 15, učitel se neúčastní programu

Ex-user je stabilizovaný bývalý uživatel návykových látek, který je ochotný s žáky sdílet svůj životní příběh. Beseda probíhá s menším počtem účastníků (do 15 studentů), proto je vhodné třídu rozdělit. Důvodem je bezpečná atmosféra a prostor pro dotazy. Díky zkušenostem ex-userů, dochází ke korekci názorů na problematiku drogové problematiky.

 

Hraní příběhů

Délka 150 min., cena 1,400,- Kč, 2 lektoři, učitel se neúčastní programu

Dramatické zpracování reálných příběhů ze života žáků. Program je inspirovaný divadlem Augusta Boala. Díky tomuto programu, který je postaven na sebezkušenosti skrze dramické techniky, si žáci mohou vyzkoušet nebezpečné situace v bezpečném prostředí a pod vedením zkušených lektorů prevence.

 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy