Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro SŠ

Programy selektivní prevence pro SOU, SOŠ, SŠ a gymnázia

 

Délka 180 min., cena 1.500,- Kč, 2 lektoři    

 

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

 

  • Vztahová témata
  • Špatné třídní klima
  • Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana
  • Bezpečný pohyb na internetu – kybertémata
  • Vztahy a sexualita

  • Závislostní chování
  • Netolismus
  • Patologické hráčství
  • Drogová prevence

 

Speciální nabídka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 Drogy-mýty-fakta

Délka 150 min., cena 1500,- Kč,  2 lektoři, učitel se neúčastní programu.

Drogy-mýty-fakta je název interaktivního semináře, který je primárně určen pro první ročníky SŠ a SOU, který je postaven na otevřené diskuzi a jeho hlavním obsahem je nastavení reálného pohledu na oblast návykových látek.

 

Pro studenty VŠ

Délka a cena dle obsahu zakázky.

Vzdělávací program o primární prevenci

Program je rozdělen do dvou částí. V první polovině se lektoři věnují teoretickému výkladu o prevenci jako takové, o metodách a technikách používaných při realizaci lekcí pro žáky a studenty. Druhá, interaktivní část s praktickými ukázkami doplňuje teoretický rámec. V závěru setkání je vymezen čas pro debatu.

 


 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy