Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

 

Specializované studium pro školní metodiky prevence

Připravujeme nový běh na období 2022-2023, do kterého se můžete aktuálně přihlašovat.

Specializované studium pro prevenci sociálně patologických jevů – podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním  systému pedagogických pracovníků

Číslo akreditace MŠMT 34534/2019-3-1110.

 

 

Závazná přihláška zde

Informace o chystaném studiu

Anotace studia

Lektorský tým

Zpětné vazby absolventů

Výzkumy na téma "250"