Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Tým

Kontakty na členy týmu Poradny

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí poradny, terapeut.
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Markéta Rodryčová - terapeutka (poradenský pracovník)
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - terapeutka (poradenský pracovník)
michaela.schaferova@p-centrum.cz

PhDr. Dagmar Krutilová - ředitelka organizace, terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba - sociální pracovník, terapeut
marcel.skyba@p-centrum.cz

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - terapeut (poradenský pracovník)
michal.ruzicka@p-centrum.cz