Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Tým

Kontakty na členy týmu Poradny

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí Poradny, terapeut.
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Markéta Rodryčová - poradenský pracovník - terapeutka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - poradenský pracovník - terapeutka
michaela.schaferova@p-centrum.cz

PhDr. Dagmar Krutilová - odborná ředitelka organizace - terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba - sociální pracovník - poradenský pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - poradenský pracovník- terapeut
michal.ruzicka@p-centrum.cz