Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Vzdělávání

Centrum primární prevence P-centra, spolek je držitelem Akreditace vzdělávací instituce Čj. MŠMT – 23692/2018-1.

 

Všechny vzdělávací programy, které nabízíme pro pedagogické pracovníky a preventisty, jsou akreditovány MŠMT a po absolvování obdržíte osvědčení s číslem akreditace.

 

Kurzy lze platit z DVPP a "šablon" apod. – jsou akreditovány u MŠMT
Kurzy probíhají v P-centru, spolek, Lafayettova 9, Olomouc.

 

Názvy kurzů v nabídce níže jsou aktivní a při rozkliku se dostanete k anotaci kurzu a zjistíte aktuální termín realizace (pokud je vypsán). Pokud není kurz aktuálně v Harmonogramu na rok 2019, lze se přihlásit předběžnou přihláškou uvnitř anotace kurzu. Čím více předběžných přihlášek nasbíráme, tím dříve vypíšeme nový termín realizace.

 

Osmihodinové vzdělávací programy

Kurz pro třídní učitele

Práce se třídou formou hry I.

Práce se třídou formou hry II.

Metodika divadla Fórum podle Augusta Boala

Agrese a agresivita dětí a dospívajících

Závislost dětí a dospívajících

Účinná komunikace pro pedagogy

 

Šestnáctihodinový vzdělávací program

Prevence šikany, kyberšikany a minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě

 

Čtyřicetihodinové vzdělávací programy dle modelu Čtyřúrovňového modelu vzdělávání v primární prevenci. Model 4U ke stažení zde

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň

 

Dále nabízíme:
  • Kazuistické skupiny pro pedagogy jedné sborovny (supervizní setkání pro pedagogy).
  • Seznamovacích a kohezní akce pro učitelské sbory (práce na vztazích pedagogických pracovníků).

Domluva je možná elektronicky - marketa.rodrycova@p-centrum.cz