Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Rádi bychom se s vámi podělili o zpětnou vazbu ze školy, ve které náš tým pracovníků Centra primární prevence v závěru loňského školního roku realizoval Intervenční program:

 

Hodnocení spolupráce s P-centrem


V polovině školního roku 2014/15 jsme ve škole začali mít problémy se vztahy ve 4. a 5. ročníku. Děti začaly být smutné, občas si někdo postěžoval, že to není ono, stále si mezi sebou hlídaly, kdo co a jak řekne. Pojali jsme podezření, že by jeden ze žáků mohl mít tendenci organizovat ostatní, nařizovat jim, co mají dělat, zadávat jim úkoly a přisvojovat si jejich věci, hlavně elektroniku. Rozhodli jsme se, že požádáme o pomoc P-centrum, s kterým jsme měli výborné zkušenosti z předchozího školního roku, kdy byli naši žáci na preventivních aktivitách přímo v budově P-centra v Olomouci.
Po telefonické konzultaci nám okamžitě paní Rodryčová přislíbila, že by přijeli ještě s dalším lektorem do školy a vyhodnotili situaci přímo ve třídě. Ihned jsme si dohodli nejbližší možný termín.
Ve třídě tedy proběhl intervenční program, děti byly velmi nadšené, lektory si pamatovaly z předchozího roku, spolupracovaly tedy rády. Byly zjištěny nedobré a nefunkční vztahy ve třídě, narušené kamarádské vazby a tak se po vyhodnocení programu a projektivních dotazníků rozhodli lektoři přijet ještě jednou a na nápravě vztahů zapracovat.

Při následné návštěvě se jim podařilo přesvědčit problematického žáka, který nejvíc vztahy ve skupině narušoval, o spolupráci na odstranění problémů. Dále byla dohodnuta pravidla chování a vztahů ve třídě, která by měla jít se žáky dále do dalších let.
Rozhodně bych chtěla poděkovat pracovníkům P-centra za velmi příjemnou, vstřícnou a přínosnou spolupráci, mnohem lépe se nám podařilo identifikovat problémy a velmi nám pomohla rada, jak dále se vztahy a s dětmi pracovat. Myslím, že vždy je lepší přidat „další oči“, tedy pohled zvenčí. Protože pokud sami vězíme v problému, nedaří se nám ho vždy objektivně posoudit a vyhodnotit.