Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

O Doléčovacím centru

Název: Doléčovací centrum - Služba následné péče - § 64 zákona č. 108/2006

 

"Není větší chyby, než přestat zkoušet." Johann Wolfgang Goethe

Posláním Doléčovacího centra je prostřednictvím poskytovaných služeb podpořit klienty v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků každodenního života bez návykových látek a hazardních her. Služby poskytujeme lidem, kteří právě ukončili léčbu závislostí, chtějí pokračovat v cestě nastoupených změn a rozhodli se využít naši podporu. Respektujeme jedinečnost každého klienta, jeho potřeby a cíle. Vnímáme klienty jako schopné nést zodpovědnost za sebe a své jednání.

Naše cíle

 • Naší snahou je udržení pozitivních změn, ke kterým došlo u klienta v předchozí léčbě (abstinence, pravidelný režim, životospráva, komunikace s rodinou a osobami blízkými, přerušené kontakty s uživateli návykových látek, aktivní trávení volného času).
 • Podpořit klienty ve vytvoření reálných cílů, které směřují k jeho sociálnímu začlenění.
 • Pomoci klientům v dosažení jejich cílů poskytováním zpětné vazby, rozvíjením potřebných kompetencí, poskytnutím vnější kontroly a bezpečného prostředí.
 • Podpořit samostatnost klienta (vlastní bydlení, legální zdroj příjmů, vytvoření sociální sítě, základní dovednosti v oblasti hospodaření, péči o zdraví a životosprávy).

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • sociálně terapeutickou činnost,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytujeme:

 • Doléčovací program – na 6 až 18 měsíců (dle zvolené pobytové a ambulantní formy a jejich kombinace)
 • Chráněné byty – na 6 měsíců (s možností prodloužení, dle aktuální kapacity)

Chráněné byty jsou doplňkovou a volitelnou službou pro klienty doléčovacího centra. Podmínkou bydlení je však účast v programu.

Kapacita chráněných bytů: 12 míst
Kapacita ambulantní formy: 14 míst

Provozní doba Doléčovacího centra:

 • Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Út: 8:00-12:00, 13:00-19:00
 • St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Čt: 8:00-12:00, 13:00-19:00
 • Pá: 8:00-12:00, 13:00-15:00

Jako certifikovaná odborná služba máme tyto zásady:

 • Respektujeme klienta bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, fyzický či psychický stav, politickou příslušnost, předešlou kriminální činnost nebo majetkové postavení.
 • Vytváříme podpůrné prostředí bez drog a alkoholu,
 • Podporujeme klienta v samostatnosti a naplňování jeho cílů.
 • Garantujeme profesionální a individuální přístup ke klientům.
 • Ctíme důstojnost každého.
 • Nabízíme bezplatnost služby.
 • Zachování mlčenlivosti v souladu se zákony ČR je samozřejmostí.