Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Herní seminář II.: Práce se třídou formou prožitkových technik

Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Doporučujeme využít účast v Herním semináři I., na který volně navazujeme v tomto kurzu.  Teorie hry již v tomto kurzu opakována není. Kurz se zaměřuje na prožitkové techniky, které mají základ v artefiletice a dramice. Vhodným pokračováním je Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala.

Velký důraz bude opět kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu jednotlivých aktivit. Směřujeme účastníky k posílení kompetenci při realizaci těchto technik a na jejich možný diagnostický přesah. V rámci kurzu bude účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení, který jim umožní hlubší pochopení např. v oblastech přínosů a rizik prožitkových aktivit či důležité role času a intenzity v jednotlivých aktivitách. Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.