Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Herní seminář I: Práce se třídou formou hry

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?

Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Máte chuť sdílet příklady dobré praxe?

 

Zkuste tento kurz, který je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Má za cíl nabídnout informace o pojmu Hra a kompetence při aplikaci herních aktivit. V rámci tohoto kurzu je cílem nabídnout účastníkům možnost zorientovat se v aplikaci her pro jednotlivé věkové skupiny, pro různé typy tříd a pro specifické skupiny žáků. V rámci kurzu budete mí možnost prožít si asi 30 her a mluvit o jejich využití a rizicích plynoucích z jejich užití. Velký důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu jednotlivých aktivit. Pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů, získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s kolektivem třídy. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení, který jim umožní hlubší pochopení např. v oblastech přínosů a rizik herních aktivit či důležité role času a intenzity v jednotlivých aktivitách. Vhodným pokračováním je Herní seminář II. a Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala.