Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Studium pro školní metodiky prevence "250" budeme otevírat v září 2022.

Zde jsou základní informace:

Studium je akreditováno  u MŠMT v rámci dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, oblast prevence.

 • termín realizace: září 2022 - prosinec 2023
 • bude koncipováno jako třísemestrální
 • budeme pořádat třídenní bloky vždy zhruba jednou za měsíc v době školního roku, a to čtvrtek až sobota (přesný harmonogram bude uveřejněn v průběhu jara 2022)
 • bude zachována velká pestrost lektorů s dobrou praxí v práci s dětmi a v prostředí škol a prevence
 • zachována bude i sebezkušenostní komponenta
 • v závěru studia budete vybaveni teorii pro oblast prevence, připraveni na praktické vykonávání práce preventisty, budete mít sepsaný Preventivní program školy a projdete si i profesionálním sebezkušenostním procesem
 • zakončení studia bude mít formu praktické zkoušky, ústní zkoušky a obhajoby vašeho Preventivní programu školy

Celková cena studia je 31500 Kč, tj. 10500 Kč na jeden semestr (díky akreditaci MŠMT v DVPP je možné uplatnit proplacení ze Šablon či jiného projektu, který váš zaměstnavatel realizuje pro danou oblast)

Cena zahrnuje:

 • všechny náklady na odměny přednášejícím lektorům v plném rozsahu 250 hodin
 • vedení studia - jeho administrativní a ekonomické zpracování
 • náklady na provoz, energie
 • náklady na materiální a výtvarné zajištění
 • náklady na studijní podklady a tištěné materiály
 • konzultace s vedoucími vaší třídy v oblasti kazuistik, psaní závěrečných i průběžných prací, sebezkušenostní konzultace na profesní úrovni, poradenství v oboru prevence
 • uhrazení jednoho třídenního výjezdu (ubytování a strava), který je v rámci studia povinný a v jeho průběhu bude probíhat praktický nácvik komunikace s dětským i dospělým klientem ve školském prostředí v oblasti prevenci (žák, kolega, rodič, externí pracovníci např. pracovnice OSPOD apod.)
 • základní občerstvení formou kávy a čaje v průběhu jednotlivých studijních setkání
 • možnost využívání kuchyňky v době vyučování (lednička, mikrovlnka, rychlovarná konvice, nádobí)
 • poplatek za závěrečnou zkoušku (odměna pro zkoušející)

Cena nezahrnuje:

 • náklady na cestovné a stravné na jednotlivé studijní bloky
 • ubytování pro ty, kteří budou dojíždět a budou potřebovat v Olomouci přespávat (je však možné využít ubytování ve společném prostoru s ostatními studenty zde v  P-centru za malý symbolický poplatek na energie - k dispozici je kuchyňka a sprcha).

Termíny pro I. semestr:

 • 22. - 24. 9. 2022
 • 20. - 22. 10. 2022
 • 10. - 12. 11. 2022
 • 1. -3. 12. 2022

Celkem nás čeká 12 třídenních setkání, to znamená, že pro rok 2023 budeme plánovat dalších 8 setkání a termín závěrečných zkoušek. Termíny doplníme v prvním semestru.  

 

Na přihlášky se těší náš tým třídních průvodkyň

Markéta Rodryčová a Jitka Škarohlídová

Budete naše již pátá třída a my se velmi těšíme na nové tváře a nové inspirace, které si vzájemně předáme.