Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Komu je DC určeno

Cílová skupina:

Osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách/hazardní hře, které absolvovaly minimálně 3-měsíční rezidenční léčbu závislosti a nastoupí bezprostředně po léčbě. Jsou motivovány k dlouhodobé abstinenci a chtějí podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a pomoc při svém sociálním začleňování.


Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím a osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy). V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí. Dále službu nemůžeme poskytnout osobám, jimž by jazyková bariéra bránila v účasti v programu a lidem, s nimiž má některý z členů terapeutického týmu kolizní vztah, který znemožňuje účinnou terapeutickou práci a poskytnutí služby profesionálně a nezaujatě. (Příkladem kolizního vztahu může být příbuzenský či partnerský vztah, nebo když daným uchazečem o službu byla závažně porušena práva a svobody člena terapeutického týmu např: vyhrožování, šíření pomluvy, trestný čin.)