P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Kontakty

Provozní doba recepce a přepojování telefonů

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:00  
13:45 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00  
13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00  
13:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 10:30    
 
 
 
 
 
 

Kontakt

P-centrum, spolek
Lafayettova 47/9
779 00, Olomouc
IČ: 60 80 32 91
ID schránky: p46nwtv
 
Email: info@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983 (recepce, spojovatelka, objednání klientů)
Mobil: +420 733 362 942 (recepce)

Organizace vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 2896, 1. ledna 2014.
Registrovaný předmět činnosti: Účelem spolku je pomáhat ohroženým dětem, mládeži i dospělým, podporovat je v jejich obtížné situaci a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.
Osoby, v nichž má organizace podíl: Sociální družstvo Stabilita Olomouc, IČO: 29451671, vklad 44 000,- Kč / 88%. 

.....

Sídlo organizace je na adrese Lafayettova 9. Rodinné centrum U Mloka a Mediační centrum sídlí naproti ve dvoře na adrese Lafayettova 14.

Parkování v centru města je možné pouze mimo pěší zónu a na vyhrazených placených parkovacích místech. Parkování zdarma je možné např. na tř. 17. listopadu a v OC Šantovka.

Číslo účtu: 175 278 311/0300
(IBAN: CZ27 0300 0000 0001 7527 8311; BIC/SWIFT: CEKOCZPP)

Číslo účtu veřejné sbírky: 220 8888 220 / 0300
 

Vedení organizace

PhDr. Dagmar Krutilová
ředitelka organizace
Tel: 585 221 983
 
 
 

 

Zájemci o stáže kontaktujte naše koordinátorky stáží na staze@p-centrum.cz. A prostudujte si, prosíme, tyto informace.

Zájemci o dobrovolnictví u nás, prosíme, podívejte se, jak a kde se u nás můžete zapojit: http://www.p-centrum.cz/pomahejte-s-nami/

 
 

Doléčovací centrum

 

E-mail: dc@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983
Mob: 736 535 181 - příjem klientů

Mgr. Edmund Wittmann - vedoucí DC, terapeut
edmund.wittmann@p-centrum.cz
tel: 734 487 353

Bc. Jiří Klimeš - zástupce vedoucího DC, terapeut
jiri.klimes@p-centrum.cz

Mgr. Jiří Rameš 
- příjem klientů, sociální pracovník
jiri.rames@p-centrum.cz
tel: 736 535 181

PhDr. Dagmar Krutilová - ředitelka P-centra, terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Mgr. Eva Macková - terapeutka
eva.mackova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba, DiS. - sociální pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

Mgr. Petr Šeda - zástupce ředitelky, sociální pracovník
petr.seda@p-centrum.cz

Radka Chromková - pracovnice v sociálních službách

radka.chromkova@p-centrum.cz

 
Michal Holubec - pracovník v sociálních službách
michal.holubec@p-centrum.cz

Kontakt na psychiatrickou pomoc
MUDr. Jarmila Šmoldasová (AT ordinace FN), Tel: 585 854 618

 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 

E-mail: poradna@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí poradny, terapeut
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Markéta Rodryčová - terapeutka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - terapeutka
michaela.schaferova@p-centrum.cz

PhDr. Dagmar Krutilová - terapeutka, ředitelka P-centra
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba, DiS. - terapeut, sociální pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - terapeut
michal.ruzicka@p-centrum.cz

Mgr. Eva Macková - terapeutka
eva.mackova@p-centrum.cz

 

Centrum primární prevence

 

E-mail: prevence@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Aneta Viktorová - vedoucí Centra primární prevence, lektorka programů primární prevence
aneta.viktorova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 739 068 417
 
Bc. Anna Kubíková - zástupkyně vedoucí CPP, koordinátorka všeobecné, selektivní prev lektorka programů primární prevence
anna.kubikova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983
 
Mgr. Jakub Vávra  – koordinátor adaptačních pobytů, lektor programů primární prevence a 
Tel: 585 221 983
 
Bc. Ondřej Filipi – lektor programů primární prevence 
ondrej.filipi@p-centrum.cz 
Tel: 585 221 983
 

Externí pracovníci CPP

Bc. Jiří Klimeš – lektor intervenčních programů a vzdělávacích programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 
PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - lektor programů primární prevence
ondrej.skopal@p-centrum.cz
 
Mgr. Markéta Rodryčová - lektorka intervenčních programů a vzdělávání, lektorka programů primární prevence
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420
 
Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová - lektorka vzdělávacích programů a koordinátor Specializovaného studia pro školní metodiky prevence

jitka.skarohlidova@p-centrum.cz

Mgr. Petra Sychrová - lektorka programů primární prevence

Galerie U Mloka

František Javůrek - kurátor
E-mail: fra.javurek@gmail.com
 

Ekonomické středisko

E-mail: info@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

Mgr. Iva Bauerová
ekonomická manažerka
iva.bauerova@p-centrum.cz
Tel: 603 876 202
 
Ing. Eva Vodičková
účetní
Tel: 585 221 983
 
Martina Opletalová
účetní
 
 
 

Provozní úsek

Email: zurnal@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983
Mobil: +420 733 362 942

Mgr. Petr Šeda
provozní organizace
petr.seda@p-centrum.cz

Radka Chromková
pracovnice v sociálních službách, první kontakt, recepce
radka.chromkova@p-centrum.cz
 
Michal Holubec
pracovník v sociálních službách, první kontakt, recepce, údržba chráněných bytů
michal.holubec@p-centrum.cz

 

Rodinné centrum U Mloka

 

Výchové a vzdělávací zaměření

E-mail: rcumloka@p-centrum.cz
Tel: 739 201 206

Ing. Mgr. Stanislav Kocourek
Vedoucí Rodinného centra U Mloka
stanislav.kocourek@p-centrum.cz

Mgr. Simona Bayerová
Pedagog, pracovník pro podporu vzdělávacích potřeb v rodině
simona.bayerova@p-centrum.cz

Mgr. Jana Zatloukalová
Terapeut, garant rodiny
jana.zatloukalova@p-centrum.cz

Mgr. Aneta Viktorová
Vedoucí socioterapeutických
klubů pro děti
aneta.viktorova@p-centrum.cz

Bc. Světlana Círová
Vedoucí socioterapeutických
klubů pro děti
svetlana.cirova@p-centrum.cz

 

Rodinné mediace

E-mail: mcol.pcentrum@gmail.com
Tel: 724 567 519


PhDr. Lenka Poláková
vedoucí Mediačního centra Olomouc
lenka.polakova@p-centrum.cz,
Tel: 724 667 625

Mgr. Anežka Škeříková
kontaktní osoba, zajišťování termínů mediace, sociálně právní poradenství
725 943 586
mcol.pcentrum@gmail.com

Soňa Kleščová
kontaktní osoba, zajišťování termínů mediace, sociálně právní poradenství
724 567 519
mcol.pcentrum@gmail.com