Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz agresivita: Agrese a agresivita ve škole

Setkáváte se s projevy agresivního chování u dětí nebo dospělých na půdě školy?                                        

Uvědomujete si, že je pro vaši práci důležité umět na tyto situace profesionálně zareagovat?

Přestože zvládáte běžnou komunikaci na odborné úrovni, dokáže Vás agresivní chování zaskočit?

Pojďte s námi hledat odpovědi na vaše otázky a podpořit tak profesionální zvládání agresivního chování u žáků, rodičů a kolegů!

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto projevem ve své praxi mohou setkat. Nabídneme informace o fenoménu agrese a agresivního jednání. Našim cílem je usnadnit orientaci v problematice agrese dětí a dospívajících pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit agresivní chování a také si osvojí základní postupy, jak pracovat s agresí.

Doporučujeme před tímto kurzem zúčastnit se vzdělávacího programu Účinná komunikace pro pedagogy.