Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz pro třídní učitele: Návod jak pracovat se třídou

 

Hledáte způsob, jak pracovat se svou třídou tak, aby se žáci měli ve třídě dobře?

Slyšeli byste rádi, jak vedou třídnictví vaši kolegové?

Máme pro vás pár dobrých tipů na práci s třídními kolektivy!


Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Jeho náplň je přizpůsobena dlouhodobým zkušenostem z naší praxe. Z našich průzkumů jednoznačně vyplynulo, že nejvíce poptávanými tématy mezi pedagogy jsou: vedení třídních kolektivů, jednotný přístup pedagogů jedné školy, komunikace v pedagogickém sboru a zdravé klima třídy. Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Při tvorbě vzdělávacího kurzu jsme si dali za cíl připravit takový program, který bude možno aplikovat v praxi, dá třídním učitelům přehledný a jasný návod na to, jak pracovat s žáky tak, aby vznikaly zdravé a kohezní třídní kolektivy. Nabízíme vzdělávací kurz, jehož náplň popíše postup vedení tříd k tvorbě bezpečného prostředí a pozitivního klimatu třídy, které by mělo pomáhat omezit rizikové chování žáků. Dále jsme se zaměřili na to, aby byl kurz nejen teoretickým popisem kvalitní práce třídního učitele, ale také praktickým a sebezkušenostním výcvikem, jak vést své žáky a třídy.

Náplň kurzu:

  • Začátek školního roku, harmonogram, organizace třídnických hodin.
  • Nová třída/nový třídní učitel.
  • Potřeby žáků a učitelů (dle PBSP).
  • Dohoda o chování.
  • Tresty a odměny.
  • Integrovaný žák (ADHD, SPUCH, dítě z NRP…).
  • Práce s učitelským sborem.
  • Krizový scénář - mimořádné situace ve třídě a jejich řešení.
  • Praktická část – kazuistiky