Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz šikana a kyberšikana

Prevence šikany, kyberšikany a minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se chtějí naučit a umět použít dostupné nástroje pro minimalizaci šikany. Dále v praxi rozpoznat varovné signály šikany a umět na ni včasně a přiměřeně reagovat. Kurz je zaměřený prakticky, ale vychází se současných odborných poznatků. Velký důraz je kladen i na nová média, zejména na bezpečný pohyb ve virtuálním světě a prevenci kyberšikany.

Účastníci budou proškoleni v tom, jak se orientovat v tématu šikana, jak ji rozpoznat/ identifikovat a jaké postupy zvolit v případě potvrzení přítomnosti šikany na škole. Dále dostanou podrobný přehled v oblasti pojmosloví (šikana, kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting, netiketa apod.) a zároveň budou praktickými příklady připravováni na adekvátní komunikaci s žáky na tato témata. Pozornost bude věnována také informacím ohledně zabezpečení osobních profilů na sociálních sítích, obecně bezpečnému pohybu ve virtuálním prostředí, informace o roli masmédií a principu šíření informací na internetu, včetně problematiky nepravdivých informací (hoax, spam, spyware, adware, falešné nabídky apod.).

Vzhledem k šíři souvisejících témat je kurz dvoudenní (šestnáctihodinový), strukturovaný tak, aby byly zahrnuty všechny klíčové kompetence pedagogů potřebné pro vedení programu s cílovou skupinou žáků. V prvním dni (8 hodin) budou účastníci seznámeni především s teorií interaktivní formou se zaměřením na znalosti a postoje. Druhý den (také 8 hodin) bude zaměřen již více na praktickou přípravu, tzn. na schopnosti a dovednosti potřebné k vedení programu. Budou probírány případové studie, kasuistiky. Účastníci budou mít příležitost procvičit si své kompetence v rámci modelových situací s následnou reflexí lektorů kurzu. Po každé provedené technice bude následovat reflexe a debata všech účastníků.