Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz závislosti

Závislost dětí a dospívajících

Co dospívajícím dává tráva?

Kde končí experimentování a kde začíná závislost?

Chcete se lépe orientovat v problematice látkových i nelátkových závislostí?            

Přihlaste se na tento kurz pod vedením lektora pracujícího v adiktologické službě s dětmi i dospělými.

Kurz jsme připravili pro pedagogické pracovníky a preventisty, kteří se s tímto fenoménem ve své praxi mohou setkat a chtějí získat více informací o závislostech u dětí a dospívajících.

Nabízíme témata jako:

  • orientace v druzích a účincích návykových látek
  • orientace v problematice závislostí
  • typy na efektivní práci v oblasti prevence
  • ukázku toho, jak funguje práce se změnou

 

A navíc:

  • dostanete možnost dialogu s kolegy a prostor pro sdílení dobré praxe
  • pokusíme se zajistit besedu s bývalým uživatelem, na které byste byli v roli posluchačů

Cílem kurzu je účastníkům kurzu usnadnit orientaci v problematice dětské závislosti a přiblížit jim možnosti intervence tohoto jevu. Informace, které budou účastníkům předány, budou vycházet z aktuálních poznatků vztažných vědních disciplín. Současně bude nabídnut prostor pro dotazy k jednotlivým návykovým látkám, jejich účinkům a rizikům jejich užívání. V tomto kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit mechanismy závislostí, a jak je následně využít v praxi.