Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

KURZY PRO PEDAGOGY A PREVENTISTY

Nabízíme:

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň (40hodin)

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň (40hodin)

 

Tyto akreditované vzdělávací programy byly sestaveny podle Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství, autorský kolektiv: Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012) a to dle modelu na 1. úrovni.

Akreditované kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky i ty, kteří pracující v prevenci. Nabízíme seznámení se s nejnovějšími trendy, které jsou efektivní v oblasti primární prevence určené pro děti a mládež. Celý tento studijní program by měl rovněž sloužit jako možné prokázání dosažené úrovně vzdělání a praktických dovednosti lektorů a pracovníků v prevenci při certifikačním procesu primární prevence pro primární prevenci. Přínosem pro profesi preventivního pracovníka shledáváme především v tom, že umožníme takovému pracovníkovi, prohloubení znalostí v oblasti efektivních stylů vedení preventivních aktivit a obohatíme jeho práci sebezkušenostní komponentou, která je výhodou a zároveň nutností v chápání prožitkových aktivit a technik i vedení a zadávání všech výukových preventivních metod. Studium je také vhodné pro doplnění Speciálního studia pro prevenci sociálně-patologických jevů (250) pro ty absolventy, kteří potřebují načerpat nové trendy a efektivní metody vycházejících z výzkumů provedeních v letech 2010-2012.

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň

Chcete, aby se s vámi děti dobře bavily a přitom byla vaše práce efektivní? Vedete preventivní programy všeobecné primární prevence pro žáky a hledáte cestu jak na to?
Ano? tak tento kurz je pro vás.

Termíny: 21.-22. 9. + 19.-20. 10. 2023  8:00-16:00  (+ jeden den stáže, informace o stáži dostanete v průběhu konání kurzu)

Místo realizace: P-centrum, spolek, Lafayettova 9, Olomouc

Lektoři: Mgr. Markéta Rodryčová, Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová

Cena: 5000,- Kč na osobu

Přihláška: ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

Pro otevření kurzu je minimální počet přihlášených 14 účastníkůMaximální počet účastníků kurzu je 16 osob.

Jedná se o akreditovaný 40hodinový vzdělávací program vhodný nejen pro pedagogy, třídní učitele a školní metodiky prevence, ale také pro pracovníky v prevenci, kteří realizují programy všeobecné primární prevence.

Témata školení:

 • Co je to prevence a jak funguje v praxi
 • Typy primární prevence
 • Efektivní a neefektivní metody primární prevence
 • Typy rizikového chování (závislosti, tolerance, rasismus a xenofobie, šikana a kyberšikana, extrémní projevy agrese, rizikové sexuální chování, působení sekt, rizikové sporty, spektrum poruch příjmu potravy, syndrom CAN)
 • Práce s kolektivem po vztahové rovině
 • Herní techniky vhodné pro práci s preventivními tématy
 • Zásady pro tvorbu programů všeobecné primární prevence
 • Pedagogická a vývojová psychologie

 

STŘEDNĚ POKROČILÝ PREVENTIVNÍ PRACOVNÍK, 2. ÚROVEŇ

Kladou Vám žáci dotazy, na které není lehké odpovědět? Bojujete s vyčleněním žáků z kolektivu? Chcete zvládat krizové situace v klidu a s přehledem? Hledáte finty, jak efektivně komunikovat s kolegy,  žáky a jejich rodiči?

Termíny: termín se přesouvá pravděpodobně na jaro 2024

Místo realizace: P-centrum, spolek, Lafayettova 9, Olomouc

Zkuste tento kurz, který navazuje na předchozí vzdělávací program. 

Kurz je určen pouze pro ty, kteří mají již hotovou 1. úroveň, nebo jsou absolventy studia pro školní metodiky prevence a chtějí si studiem osvěžit své znalosti.

Cena: 5000,- Kč na osobu 

Přihláška: ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

Maximální počet účastníků kurzu je 16 osob.

Jedná se o kurz určený všem, kteří pracují s běžnými i náročnějšími skupinami žáků základních a středních škol. (podmínka účasti je buď mít Primárně preventivní minimum, nebo být školním metodikem prevence)
 
Témata školení:
 • Zopakování základních poznatků z oblasti všeobecné prevence.
 • Sestavení programu selektivní prevence, na co se klade důraz, kde jsou rozdíly mezi všeobecnou a selektivní prevencí.
 • Použití her k mapování klimatu třídy v programech.
 • Vývojová a sociální psychologie.
 • Agresivní žák, žáci s poruchami učení a chování, základy psychopatologie.
 • Komunikace s žáky a rodiči při krizových situacích. Krizová intervence.
 • Legislativní rámec primární prevence.
 • Nácvikový a kazuistický program.