Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

KURZY PRO PEDAGOGY A PREVENTISTY

Tyto kurzy akutálně realizujeme pouze na klíč pro sborovy či organizace po předchozí domluvě. Nabízíme:

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň (40hodin)

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň (40hodin)

 

Tyto akreditované vzdělávací programy byly sestaveny podle Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství, autorský kolektiv: Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012) a to dle modelu na 1. úrovni.

Akreditované kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky i ty, kteří pracující v prevenci. Nabízíme seznámení se s nejnovějšími trendy, které jsou efektivní v oblasti primární prevence určené pro děti a mládež. Celý tento studijní program by měl rovněž sloužit jako možné prokázání dosažené úrovně vzdělání a praktických dovednosti lektorů a pracovníků v prevenci při certifikačním procesu primární prevence pro primární prevenci. Přínosem pro profesi preventivního pracovníka shledáváme především v tom, že umožníme takovému pracovníkovi, prohloubení znalostí v oblasti efektivních stylů vedení preventivních aktivit a obohatíme jeho práci sebezkušenostní komponentou, která je výhodou a zároveň nutností v chápání prožitkových aktivit a technik i vedení a zadávání všech výukových preventivních metod. Studium je také vhodné pro doplnění Speciálního studia pro prevenci sociálně-patologických jevů (250) pro ty absolventy, kteří potřebují načerpat nové trendy a efektivní metody vycházejících z výzkumů provedeních v letech 2010-2012.

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň

Chcete, aby se s vámi děti dobře bavily a přitom byla vaše práce efektivní? Vedete preventivní programy všeobecné primární prevence pro žáky a hledáte cestu jak na to?
Ano? tak tento kurz je pro vás.

 

Jedná se o akreditovaný 40hodinový vzdělávací program vhodný nejen pro pedagogy, třídní učitele a školní metodiky prevence, ale také pro pracovníky v prevenci, kteří realizují programy všeobecné primární prevence.

Témata školení:

 • Co je to prevence a jak funguje v praxi
 • Typy primární prevence
 • Efektivní a neefektivní metody primární prevence
 • Typy rizikového chování (závislosti, tolerance, rasismus a xenofobie, šikana a kyberšikana, extrémní projevy agrese, rizikové sexuální chování, působení sekt, rizikové sporty, spektrum poruch příjmu potravy, syndrom CAN)
 • Práce s kolektivem po vztahové rovině
 • Herní techniky vhodné pro práci s preventivními tématy
 • Zásady pro tvorbu programů všeobecné primární prevence
 • Pedagogická a vývojová psychologie

 

STŘEDNĚ POKROČILÝ PREVENTIVNÍ PRACOVNÍK, 2. ÚROVEŇ

Kladou Vám žáci dotazy, na které není lehké odpovědět? Bojujete s vyčleněním žáků z kolektivu? Chcete zvládat krizové situace v klidu a s přehledem? Hledáte finty, jak efektivně komunikovat s kolegy,  žáky a jejich rodiči?

Tento kurz je možné realizovat v případě, že účastníci mají hotovou 1. úroveň (Primárně preventivní minimum) nebo prošli akreditovaným studiem pro školní metodiky prevence (250 hod).

Jedná se o kurz určený všem, kteří pracují s běžnými i náročnějšími skupinami žáků základních a středních škol. (podmínka účasti je buď mít Primárně preventivní minimum, nebo být školním metodikem prevence)

 
Témata školení:
 • Zopakování základních poznatků z oblasti všeobecné prevence.
 • Sestavení programu selektivní prevence, na co se klade důraz, kde jsou rozdíly mezi všeobecnou a selektivní prevencí.
 • Použití her k mapování klimatu třídy v programech.
 • Vývojová a sociální psychologie.
 • Agresivní žák, žáci s poruchami učení a chování, základy psychopatologie.
 • Komunikace s žáky a rodiči při krizových situacích. Krizová intervence.
 • Legislativní rámec primární prevence.
 • Nácvikový a kazuistický program.