Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala


Rádi byste pracovali zábavným a neformálním způsobem, a navíc s dobrými výsledky?                                          

Chcete dopřát žákům možnost vyzkoušet si konfrontaci s rizikovými situacemi v bezpečném prostředí?  

Láká vás kreativní způsob práce? 

Přijďte a uvidíte ukázku naší práce. Dostanete možnost si sami vyzkoušet být v rolích herců i diváků. Dostanete teoretický i praktický návod, jak zapojit tuto metodu práce do své praxe.

Odnesete si čtyři scénáře, které budete moci využít. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení.  

Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Jeho náplň je přizpůsobena dlouhodobým zkušenostem z naší praxe. Jeho využití v praxi  je efektivní formou práce s třídními kolektivy v rámci prevence rizikového chování žáků tak, aby měli žáci možnost rozvíjet kritické myšlení bezpečnou formou. Divadlo Fórum je mimo jiné interaktivním nástrojem prevence. Nabízí žákům simulaci potenciální rizikové situace (např. "odbržděná párty", hádka ve škole, užití návykové látky…), kterou si mohou vyzkoušet v bezpečném prostředí. Společně navrhovaná řešení jsou ihned uváděna do dramatického děje. Tento formát zprostředkovává žákům zkušenost „nanečisto“, rozvíjí schopnost improvizovat, konstruktivně řešit problémy a nebýt zaskočen v nebezpečné situaci.

Důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu. Pomocí teoreticko-praktického přístupu získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s nástrojem prevence v podobě divadla Augusta Boala. Účastníci si během kurzu budou moci naučit zmíněnou techniku a uvést ji do své pedagogické praxe. Účastníci si odnesou čtyři scénáře, které budou moci využít. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení.  

Náplň kurzu:

  • Úvod do Divadla Fórum.
  • Praktická ukázka Divadla Fórum.
  • Zásady dobrého scénáře.
  • Praktická tvorba scénářů.

Využití Divadla Fórum v praxi jednotlivých účastníků.

Hodinová dotace: 8 hodin