Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

UŽITEČNÉ ODKAZY a KONTAKTY

 

Další programy ambulantní léčby závislostí v Olomouci:

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci (nabízejí také skupiny pro rodiče)
http://zavislostiolomouc.cz/

Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (nabízejí i skupiny pro hazardní hráče): https://podaneruce.cz/centra-sluzby/centrum-komplexni-pece-v-olomouckem-kraji/

Vojenská nemocnice Olomouc – Středisko sekundární prevence a léčby závislostí – ambulance
https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/stredisko-sekundarni-prevence-a-lecby-zavislosti

Fakultní nemocnice Olomouc – Ambulance pro léčbu návykových nemocí (MUDr. Šmoldasová – psychiatrická péče a substituční léčba), tel: 585 854 618, web: https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/klinika-psychiatrie

Fakultní nemocnice Olomouc - Adiktologická ambulance
(Mgr. Jana Vavříková), tel: 585 854 618,  web: https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/klinika-psychiatrie

 

Svépomocné skupiny pro závislosti:

Anonymní alkoholici: https://www.anonymnialkoholici.cz/
pobočka v Olomouci: https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/skupiny/olomouc-prima-stezka/

Anonymní narkomani: https://anonymni-narkomani.webnode.cz/
pobočka v Olomouci: https://anonymni-narkomani.webnode.cz/kontakt/

 

Souhrnné informace o závislostech, užitečné kontakty:

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) – výroční zprávy a metodiky v rámci národní strategie koordinace protidrogové politiky:https://www.drogy-info.cz/

Mapa pomoci (vyhledávání konkrétních zařízení dle typu poskytovaných služeb):
https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/

 

Informační weby o vybraných drogách:

Alkohol pod kontrolou (Klinika adiktologie 1.LF KU a VFN v Praze): https://www.alkoholpodkontrolou.cz

Alkohol škodí (Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu): https://www.alkohol-skodi.cz/

Kouření zabíjí (Národní stránky pro podporu odvykání kouření): https://www.koureni-zabiji.cz/

Hazardní hraní (Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní): https://www.hazardni-hrani.cz

Končím s hulením (Sananim z. ú.): https://koncimshulenim.cz/

Končím s hraním (Sananim z. ú.): https://koncimshranim.cz/

 

Další regionální sociální služby:

Sociální služby v Olomouci: http://kpss.olomouc.eu/katalog/

Sociální služby v Olomouckém kraji: odkaz ZDE

 

On-line poradny:

Online adiktologická poradna (Klinika adiktologie 1.LF KU a VFN v Praze): http://poradna.adiktologie.cz/

Drogová poradna (Sananim z. ú.): http://www.drogovaporadna.cz/

 

Linky pomoci (zdarma):

Národní linka pro odvykání (alkohol, tabák, drogy, hazardní hraní):
https://chciodvykat.cz/; tel.: 800 350 000 po-pá 10-18 hod.

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize, z. ú.) – http://www.linkapsychickepomoci.cz/
tel.: 116 123  / chat: http://linkapsychickepomoci.cz/chat/

První pomoc při psychických potížích (web a aplikace „Nepanikař“) – https://nepanikar.eu/  

Linka bezpečí (děti, dospívající a studující do 26 let) – tel.: 116 111 / chat: https://chat.linkabezpeci.cz

Olomoucká linka důvěry (Internet poradna) – https://iporadna.cz/; tel.: 585 414 600

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí) –  https://www.bkb.cz/; tel.: 116 006

 

Organizace a weby o duševním zdraví:

Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) YouTube kanál:
https://www.youtube.com/channel/UCzzNy2FMeSd80GRpJ_RkWXQ

Psychologie.cz: https://psychologie.cz/

Opatruj.se: https://www.opatruj.se/

Nevypusť duši:  https://nevypustdusi.cz/

 

Články, rozhovory a odkazy o péči o duševní zdraví:

Rozhovor s Ondřejem Skopalem (vedoucí naší poradny) o závislostech (Podcast HanáJede):
https://www.youtube.com/watch?v=l66hfVd3Kz8&t=413s

Rozhovor s Edmundem Wittmannem (vedoucím našeho Doléčovacího centra) o závislostech (článek iDNES):
https://www.idnes.cz/xman/rozhovory/zavislost-na-alkoholu-terapie-lecba-stres-edmund-wittmann.A181103_123142_xman-rozhovory_fro

Šest kroků k duševnímu zdraví (Psychologie.cz): https://psychologie.cz/sest-kroku-dusevnimu-zdravi/

Duševní hygiena (COVID PORTÁL): https://covid.gov.cz/situace/stres-zvladani-dopadu-pandemie/dusevni-hygiena

Hygiena pro dětskou duši (Program Health Plus, s.r.o.): https://programhplus.cz/hygiena-pro-detskou-dusi