Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Příjem klientů

Zájemci o Doléčovací program se přihlašují prostřednictvím Žádosti o přijetí (ke stažení zde) a kterou také pravidelně sociální pracovníci rozesílají do léčeben a komunit.

Žádost o přijetí má následující přílohy:

 • podrobný životopis
 • zhodnocení léčby
 • doporučení týmu daného zařízení
 • pravidla chráněných bytů

Klient žádost se všemi přílohami zašle na adresu P-centra. Během jednoho týdne žádost prostuduje pověřený pracovník. 

O přijetí či nepřijetí klienta rozhoduje sociální pracovník na základě následujících kritérií:

 • Splnění indikačních kritérií doléčovacího programu - (minimálně 3 měsíce léčby závislosti)
 • Volná místa v programu, případně i v chráněném bydlení

Z organizačních důvodů nelze vést pořadník volných míst (hlavní důvody: žadatelé mají podáno více žádostí u různých DC; odcházejí z léčby předčasně; nemohou čekat na volná místa z důvodů ukončení léčeb atd.). Proto přidělujeme místa v DC (včetně chráněného bydlení) jen podle aktuální obsazenosti v požadovaném termínu nástupu. Pokud v požadovaném termínu nástupu není v programu volné místo, nabízíme nejbližší možný termín (maximálně do 2 měsíců od původního požadovaného termínu - s nutností prodloužení léčby v komunitě / psychiatrické nemocnici do data nástupu na DC).

Pokud není volné místo (ani do dvou měsíců), je odpověď na žádost o přijetí do DC zamítnuta z kapacitních důvodů a je hned skartována či s odpovědí zaslána zpět (podle volby klienta).

Nejpozději do 14 dnů od přijetí žádosti zasíláme zájemci o službu písemnou odpověď a v případě potřeby jej informujeme i telefonicky. Odpověď obsahuje hlavně navrhovaný termín nástupu, základní pravidla pro nástup a případná doplnění žádosti.

 

Před nástupem:

 • Písemně potvrďte termín nástupu, a to do termínu uvedeného v naší odpovědi, uhraďte první nevratnou část zálohy ve výši 500,- Kč.
 • Nejpozději 2 týdny před nástupem přijeďte na návštěvu, která je podmínkou nástupu.
 • Na návštěvě zaplatíte vratnou zálohu 1300,- (pro ty co využívají chráněné bydlení) nebo 200 Kč pro klienty bez bydlení, která vám bude vrácena při ukončení bydlení / programu.
 • Registrujte se na Úřadu práce (nejste-li registrován/-a), případně převeďte kontaktní místo na Úřad práce do Olomouce.
 • Pokud léčbu předčasně ukončíte a máte stále zájem o doléčovací program, ihned (nejpozději do 3 dnů) nás kontaktujte a dohodneme se na dalším postupu.
 • Přečtěte si Průvodkyni Doléčovacího centra (doporučujeme)

 

Důležité upozornění

Pokud Vám telefon nikdo nezvedá, pracovníci mají patrně právě jednání s klienty a nemohou se Vám proto věnovat. Zkuste, prosím, zavolat později. Opakované potvrzení nástupu lze případně vyřídit mailem.