Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro SŠ

Programy selektivní prevence pro SOU, SOŠ, SŠ a gymnázia

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

  • Špatné třídní klima
  • Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana
  • Bezpečný pohyb na internetu – kybertémata
  • Vztahy a sexualita
  • Závislostní chování
  • Témata návykových látek

 

Vztahy a sexualita

Délka 150 min., cena 1800,- Kč,  2 lektoři, učitel se neúčastní programu.

V rámci programu se tematicky věnujeme zejména souhlasu a respektu v rámci intimních vztahů, zasílání intimního obsahu, sexuálnímu obtěžování a pornografickému obsahu. Program je sestaven dle metodik vytvořených organizací Konsent a jeho obsah je upraven vhodně vůči věku. Vzhledem k širokému pojetí témat, je nutná předchozí domluva a komunikace se školním metodikem prevence, který by měl zvolit jeden z okruhů vybraných témat.

 

Závislost jako ne-moc

Délka 180 min., cena 2000,- Kč,  2 lektoři, učitel se neúčastní programu.

Program je postaven na otevřené diskuzi ohledně závislostního chování. Dále se v rámci programu věnujeme návkovým látkám, s nimiž se žáci mohou potkat. Hlavním obsahem je nastavení reálného pohledu na oblast návykových látek.

 

Pro studenty VŠ

Délka a cena dle obsahu zakázky.

Vzdělávací program o primární prevenci

Program je rozdělen do dvou částí. V první polovině se lektoři věnují teoretickému výkladu o prevenci jako takové, o metodách a technikách používaných při realizaci lekcí pro žáky a studenty. Druhá, interaktivní část s praktickými ukázkami doplňuje teoretický rámec. V závěru setkání je vymezen čas pro debatu.

 


 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy