P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Stáže/praxe v P-centru

Kapacita stáží je momentálně naplněna. Nové žádosti do března 2023 nepřijímáme.

V P-centru, spolku je možné absolvovat krátkodobou stáž/praxi (do rozsahu 80 hodin) a exkurze. Stáže/praxe umožňují studentům vysokých/vyšších odborných škol a také kolegům z jiných organizací nahlédnout do chodu organizace a případně participovat na chodu vybraných programů. 

Cílem stáží/ praxí je umožnit poznat běžný chod organizace, seznámit se s jednotlivými sociálními a vzdělávacími službami a přispět také k rozšíření povědomí o poslání a činnosti P-centra, spolku.


Náplň stáže


Stážista se postupně seznámí se všemi “organizačními složkami”  P-centra, spolku. S managementem organizace, příjmovou službou, sociálním družstvem a hlavně s jednotlivými službami - s jejich filozofií a konkrétním nastavením, s běžným chodem služeb, s dokumentací, atd. V některých službách se může stážista účastnit přímé práce (lekce primární prevence, socioterapeutické skupiny doléčovacího centra, …), dále porad organizačních i porad o klientech. Naopak individuálním konzultacím nemůže být stážista přítomen, to se však snažíme kompenzovat rozborem konkrétní kazuistiky. Detailní náplň stáže se vždy domlouvá s konkrétním zájemcem.


Další informace


Stáž je placená:    

  • 1 den stáže (max 8 hodin) 100 Kč
  • 5 dní (20-40 hodin) 500 Kč
  • 10 dní (40-80 hodin) 1000Kč

Přijímáme jednoho stážistu na měsíc, po naplnění kapacity můžete být zapsáni do pořadníku na další semestr.


Jak se přihlásit na stáž/praxi?

Zájemce kontaktuje P-centrum e-mailem staze@p-centrum.cz. 

V emailu uveďte 

  • preferovaný termín stáže a časovou dotaci, 

  • základní požadavky na náplň stáže, 

  • školu/zaměstnavatele

  • telefonní číslo pro snadnější domluvu a ujasnění podmínek,

  • k e-mailu přiložte motivační dopis, kde uvedete svou motivaci pro vykonání stáže v P-centru.

 

Kontakt na koordinátorky stáží a praxí:

staze@p-centrum.cz

Michaela Schaferová, koordinátorka stáží

Světlana Círová, koordinátorka stáží