Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Tým

Kontakty na členy týmu Poradny

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí poradny, terapeut
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Markéta Rodryčová - terapeutka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - terapeutka
michaela.schaferova@p-centrum.cz

PhDr. Dagmar Krutilová - ředitelka organizace, terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba - sociální pracovník, terapeut
marcel.skyba@p-centrum.cz

Bc. Eva Macková - terapeutka
eva.mackova@p-centrum.cz

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - terapeut (poradenský pracovník)
michal.ruzicka@p-centrum.cz

Radka Chromková a Michal Holubec - příjmová služba