Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

 

VIRTUÁLNÍ KLOBOUK

 

V současné době program Virtuální klobouk neposkytujeme samostatně, pouze v případě objednání standardního programu PP dle naší nabídky, kdy se program nemůže z důvodu zásahu vyšší moci zrealizovat v prostorách P-centra.

Tým Centra primární prevence pro vás připravil online verze některých programů, které budou probíhat pouze formou dotazování ze strany žáků a studentů. Při naší praxi jsme zvyklí během některých programů používat klobouk, kam mohou žáci v průběhu přestávky hodit anonymní dotaz na dané téma. Jejich otázky v druhé části programů zodpovíme a vedeme s nimi na téma diskuzi. Vzhledem k aktuální situaci jsme pro vás vytvořili takový Virtuální klobouk.
Virtuální klobouk slouží k tomu, aby měli žáci a studenti možnost se na nás, lektory primární prevence, obrátit s jejich dotazy i během doby, kdy za námi do P-centra fyzicky nemohou. Online dotazování je zaměřeno na níže uvedené programy a otázky žáků by měly směřovat vždy k předem zvolenému programu.

Dotazy žáků budou zaznamenány prostřednictvím - Google Forms (dotazník google)

Online program Virtuální klobouk trvá 1,5 hodiny. Cena za 1 online program: 1200,- Kč

Nezávislou recenzi na program si můžete přečíst zde.


Programy a cílová skupina:

Zachycen v sociální síti (bezpečný pohyb na internetu, využití sociálních sítí a jejich rizika) – žáci 6. a 7. třídy ZŠ

Drogová prevence (návykové látky, závislosti, mýty o drogách a další) – žáci 8. a 9. třídy ZŠ + žáci 1. ročníku SŠ

Vztahy ve třídě (třídní klima, koheze třídy, vztahy ve třídě) – 4. – 9. ročník ZŠ

Počítač a volný čas (netolismus, gaming, psychohygiena, modré světlo, nomofobie) – 9. tř. ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ

Video popisující, jak funguje Virtuální klobouk ZDE

Podrobnější popis jednotlivých programů k přečtení ZDE

Na našem YouTube kanále naleznete videa, která jednotlivé oblasti prevence popisují žákům, stačí tedy, když jim je rozešlete společně s formulářem k vyplnění jejich dotazů.

 

Forma odpovědí

Online setkání s žáky, studenty

Poté co získáme od žáků vyplněný formulář s dotazy se s danou třídou spojíme online přes předem domluvenou platformu, např. Google Meets, Zoom, Microsoft Team. Program Virtuální klobouk proběhne online, žáci budou mít možnost reagovat na naše odpovědi a dále je rozvíjet, rozpoutat diskuzi a komunikovat zároveň mezi sebou.

Odpovědi ve videu

Na dotazy žáků lektoři odpoví formou videa, které bude zveřejněno na našem Youtube kanále. Odkaz na video bude poslán zástupci školy (školní metodik prevence), který je poté žákům rozešle.

 

Délka a cena programu

Online program Virtuální klobouk trvá 1,5 hodiny. Cena za 1 online program: 1200,- Kč

Pro potřeby žáků, učitelů a rodičů jsme zřídili nově účet na Facebooku, Instagramu a Youtube kanál. Pro další informace nás můžete sledovat na sociálních sítích.

YouTube

Facebook

Instagram