Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

 

 

Výzkumy, diplomové a bakalářské práce související se studiem "250", realizované ve spolupráci s P-centrem

 

Jitka Škarohlídová (2017), Evaluační postupy ověřování znalostí a dovedností účastníků specializačních studii pro školní metodiky prevence v Olomouckém kraji. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Stahujte zde

Markéta Rodryčová (2017), Systém vzdělávání školních metodiků prevence, využití v praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Stahujte zde

Jitka Škarohlídová a Markéta Rodryčová (2021), Výzkum potřebnosti realizace studia pro ŠMP. Olomouc: P-centrum, spolek

Stahujte zde