Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Naše poslání

Posláním Poradny pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci je poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb lidem, kteří mají potíže s alkoholem, drogami či hazardní hrou u sebe nebo svých blízkých. Služby poskytujeme lidem, kteří nás sami vyhledají, neboť chtějí pomoc při zorientování se v jejich situaci a podporu při řešení problémů spojených se závislostí.

Naše cíle

 • Poskytování kvalitních a odborných informací klientům a zájemcům o službu
 • Pomoci klientům zorientovat se v situaci, kterou prožívají jako tíživou či neřešitelnou.
 • Poskytování terapeutických služeb a sociálně-právního poradenství naší cílové skupině.
 • Provázení klienta při hledání jeho cílů a pomoc s jejich formulací.
 • Podpora klienta v naplňování cílů, které si zvolil.
 • Rozvoj kompetencí klienta tak, aby dokázal lépe zvládat své problémy.
 • Doprovázet rodiče či jiné blízké osoby náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat postoje/projevy umožňující či přímo podporující rizikové chování jejich dětí, partnerů či blízkých.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, škola.
 • Poskytovat informace odborné i laické veřejnosti o problematice zneužívání návykových látek a o hazardním hráčství.

Naše zásady

 • podpůrné prostředí
 • kvalita služby, profesionální a individuální přístup ke klientovi
 • důstojnost a respekt
 • poskytnutí služby bez zbytečných odkladů
 • podpora samostatnosti klienta
 • zachování mlčenlivosti v souladu se zákony ČR
 • bezplatnost služby, v případě zájmu i anonymita

Služby poskytujeme bezplatně a je možno zůstat v anonymitě.