Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

 

 

Přihláška ke stažení zde.

K vyplněné přihlášce přiložte:

  • krátký motivační dopis
  • strukturovaný profesní životopis 
  • prostou kopii VŠ diplomu
    (magisterský studijní programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněný o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující)

Odeslání je možné buď formou skenu, PDF nebo JPG dokumentů na email marketa.rodrycova@p-centrum.cz, nebo poštou na adresu P-centrum,spolek, Markéta Rodryčová, Lafayettova 47/9, Olomouc 779 00