Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

 

Absolventi 2021

Cením si praktických dovedností, které mohu využít především v komunikaci s dětmi ale i s rodiči a kolegy.  Jana V.

Studium je pro mě především uceleným všech téma a jejich přenos do praxe. Díky studiu jsem se seznámila se spoustou erudovaných lektorů a spolužáků, kteří mohou přinést nové situace, a jejich zkušenosti mohu využít v řešení v roli školního metodika prevence. Setkala jsem se s lidmi, kteří jsou na stejné lodi, jejich zkušenosti mě obohatily. Navázala jsem nejen pracovní ale i osobní přátelství. Ivana J.

Před začátkem studia jsem neměla ani ponětí, co všechno je náplní činnosti ŠMP a jak má vypadat PPŠ. Do studia v P-centru jsem se rozhodla přihlásit sama. Byla jsem velice spokojena s prezenční výukou, dokonce bych řekla, že naprosto předčila mé očekávání od tohoto kurzu. Byla naprosto skvělá.  Ivana Š.

Nečekala jsem, že studium bude tak náročné a obsáhlé, ale jsem za něj ráda. Získala jsem spoustu rad a zkušeností do praxe nejen pro funkci ŠMP ale také pro práci třídního učitele. Klára D.

Náročnou a důležitou pro mě byla sebezkušenost. Uvědomila jsem si, že je potřeba pracovat i s nepříjemnými zkušenostmi, přijmout je pokusit se je zpracovat. Pravě tyto zkušenosti mě vždy posunuly o kousek dál… i osobnostně.  Eva K.

Při studiu v P-centru jsem si splnila svůj sen - studovat tak, jak mi dává smysl a přijde mi to efektivní. Tj. neučit se nazpaměť poučky a definice, nedrilovat a neučit se nic, co není v přímém spojení s praxi. Učili jsme se především sdílením, nasloucháním a přemýšlením o daných problémech. Jana P.

Užitečné pro mě bylo setkat se s metodiky z jiných škol. Jana P.

Do studia v P-centru jsem se přihlásila na doporučení známé metodičky, dnes bych toto doporučení předala dál. Na začátku studia jsem si připadala, jako Alenka  v krajině za zrcadlem. Během studia jsem zjistila, co vše bych jako metodik prevence měla znát, umět, vědět, používat a začala jsem se více orientovat. Pomohli mi lektoři, spolužáci. Díky studiu jsem se začala pozorněji dívat i naslouchat. Navázala jsem odborné kontakty a vím, že nemusím vše vyřešit sama a okamžitě, že si můžu vzít čas a poté reagovat bez stresu s klidnou hlavou. Petra H.

Studium 250 v P-centru naplnilo mé očekávání. Praktické zaměření a dokonalá využitelnost znalostí v praxi. Je radostí účastnit se přednášek špičkových odborníků z oboru. Studium mělo přehlednou a logickou strukturu. Martina J.

Při studiu v P-centru jsem mohla studovat a zároveň sdílet některé zkušenosti s kolegy z jiných škol, měla jsem možnost mluvit s odborníky ve svém oboru. Přednášky mi pomohly zorientovat se v problematice prevence, získat jistotu do praxe. Anežka P.

Pracovníci P-centra nám zajistili kvalitní lektory, odborné i praktické vzdělání a pomohli nám poznat sebe sama ve svém profesním i osobním životě. Blanka L.

Ze studia jsem byla nejdříve v rozpacích. Naštěstí už po prvním třídenním setkání v P-centru jsem zjistila, že by mě to mohlo i bavit. Díky studiu jsem spoustu věcí pochopila, proč se děti někdy chovají tak, že to dospěláky štve. Posunula se dál, a to hlavně v oblasti komunikace se žáky, rodiči a kolegy, vlastní stability. Tu chci ještě rozvíjet dál. Kateřina V.

Studium v P-centru mi přineslo mnoho dobrého, rozhodně ho neberu jako ztrátu času. S jistotou teď mohu říct, že se orientuji v problematice rizikového chování. Naučili mě, mimo jiné, že musím také myslet na sebe, více se věnovat zpracovávání stresu. Pokud nemám kde čerpat pozitivní energii, nemohu jí dávat dál. Veronika K.

Ráda bych vyjádřila svou spokojenost se studiem pro školní metodiky prevence pod patronací Jitky a Markéty. Jejich přístup ke studentům byl sice přísný, ale zároveň velmi přátelský. Díky jim bylo studium směřováno přímo do praxe. Studium v P-centru je dobrým odrazovým můstkem pro vykonávání funkce školního metodika prevence. Martina S.

Průběh studia mě natolik naplnil a inspiroval, že to předčilo má očekávání. Naučila jsem se, že i staré věci mohou být v určitých chvílích novými a neznámými stejně jako proměnlivost jednotlivců i kolektivů. Ze studia si odnáším pevný základ proto stát se kvalitním metodikem prevence. Eliška P.

Nevěděl jsem, jakou úroveň, kvalitu studia a přínos pro mou práci mohu od studia v P-centru  očekávat. Byl jsem však od počátku velmi příjemně překvapen a hned jsem věděl, že mé rozhodnutí bylo správné a přínosné pro mou práci i osobní růst. Aleš L.

Studium mi kromě nových informací a poznání přineslo také setkání a seznámení s mnoha příjemnými a inspirativními lidmi. Zároveň pro mě bylo jakousi živou vodou a prozřením v mé práci i osobním životě, za což děkuji.  Aleš L.

Studium v P-centru mi pomohlo zorientovat se v tématu primární prevence rizikového chování na škole. Poskytlo mi právní rámec, zážitkovou formu, ukázalo možnosti práce s kolektivem, rozšířilo znalost v oblasti psychologie dětí a posílilo schopnost efektivně komunikovat. Citlivě vedené přednášky a aktivity mi daly podnět pro další seberozvoj. Andrea S.

Nyní už vím, že bez absolvování studia, bych já osobně rozhodně nemohla dělat práci metodika prevence. Nevěděla bych, co to znamená, co a jak. Veronika M.

 

Dřívější absolventi

Bývalí studenti  "250" o svých zkušenostech se studiem u nás v P-centru řekli:


"Byla jsem účastnicí běhu 250 (km) 2014 – 2016. Ne od začátku (rodinné problémy), možná i proto jsem vstupovala poprvé do budovy P-centra v Lafayettově ulici v Olomouci s obavami (jsem od přírody bázlivý člověk). Všechna tréma a tíseň mě však brzy opustily. Přivítaly mě dvě (podle mě) mladé holky a představily se jako vedoucí kurzu. Můj šálek čaje. Byly moc fajn. Ale nejen ony. Sešla se nás skvělá parta lidí z různých koutů republiky (Kraje Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický), která si bezvadně rozuměla, vzájemně pomáhala, ale taky se dobře bavila. Vlastní kurz byl pro mě ve všech směrech přínosem. Do funkce školního metodika prevence jsem nastoupila jako „tabula rasa“ – vůbec jsem netušila, co to obnáší. Nikdo ve škole mi nepředal žádné zkušenosti, snad nějaké materiály a minimální preventivní program asi na 5 stranách, kterému jsem nerozuměla. Tak nějak jsem se v tom plácala asi 2 roky, až jsem přemluvila vedení školy a to dalo souhlas ke studiu 250. Začala jsem krůček po krůčku rozkrývat taje prevence rizikového chování, o co vlastně „go“ a „jak na to“. Nejen, že jsem si mnohé zopakovala, ale hodně nového jsem se naučila. Nedovedu si představit, že bych i nadále byla na pozici ŠMP bez „Dvěstěpadesátky“. Určitě do toho jděte." Míla

"Studium '250' v P-centru Olomouc pro mě byla pohodová a obohacující zkušenost. Nešlo jen o teorii a biflování již mnohokrát opakovaného, ale o praktické rady a postupy, které mi pomohly lépe se připravit na práci metodika prevence. Sezení probíhala v příjemném prostředí, ve kterém jsme se nikdy nebáli otevřít a sdílet. Lidský přístup a pozitivní energie lektorů nás účastníky sblížily natolik, že jsme jako skupina fungovali doslova jako 'jeden muž'. To je pro mě ukázka toho, jak dobře může fungovat kolektiv, třída či pedagogický sbor." Hanka

"Studium 250 bylo pro mne velice inspirující. Načerpala jsem zde spoustu informaci, které denně využívám při svém povolaní. A hlavně jsem během studia poznala spoustu lidiček, kteří mne něčím obohatili. Vřele doporučuji všem učitelům." Lenka

"Protože funkci metodika ve škole ještě nevykonávám, je pro mě řada informací nová a ty informace, které pro mě úplně neznámé nejsou, aspoň průběžně osvěžuji a doplňuji. Výborné jsou všechny praktické ukázky i stáže - umožňuje mi to nahlédnout na problematiku z jiného úhlu a rozšiřuje mi to obzory. Studium je prostě príma - směřuje nás na specializaci metodiků, máme dostatečné teoretické i praktické základy a bylo a je pro nás maximálně přínosné." Monika

"Ahoj Markéto, snad tě potěší zpráva, že jsem obdržela pozvání na ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje. Je to z velké části právě zásluha studia, které jsem absolvovala u Vás v P-centru, kde jsem měla možnost konečně získat odborné znalosti, ale hlavně dovednosti, které mi pomáhají při sestavování preventivního plánu školy, realizaci preventivních aktivit a řešení problémových situací souvisejících s výskytem rizikového chování. Zpětně znovu oceňuji vaši vstřícnost a nasazení, se kterým děláte svou práci. Často si vzpomenu na cesty do Olomouce, na které jsem se těšila. Vytvořili jste příjemné prostředí, díky hernímu semináři hned v úvodu také dobrou partu lidí, kteří si vzájemně předali spoustu rad a tipů pro práci, nebo se jen tak pobavili. Mnoho věcí mám stále v živé paměti, ani se mi nezdá, že už je to rok a půl, co jsme skončili. Až je mi to líto. S pozdravem, Silvie"